niedziela, 5 czerwca 2022 09:51

Myślenickie Centrum Zdrowia Psychicznego z nowym skrzydłem. „Prawdziwa metamorfoza”

Autor Marzena Gitler
Myślenickie Centrum Zdrowia Psychicznego z nowym skrzydłem. „Prawdziwa metamorfoza”

W Myślenicach otwarto nowe skrzydło budynku Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe. To ważna inwestycja, zwłaszcza wobec rosnących potrzeb w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

2 czerwca w Myślenicach otwarto nowe skrzydło Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe w Myślenicach przy ul. Drogowców 6, które jest częścią Szpitala Babińskiego w Krakowie.

Nowy obiekt poświęcił ks. kanonik Zdzisław Balon, proboszcza myślenickiego sanktuarium. Uroczystego przecięcia wstęgi – symbolicznego oddania do użytkowania nowego skrzydła Centrum dokonali Anna Depukat - Kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Publicznego, radni sejmiku Stanisław Bisztyga i Robert Bylica, Katarzyna Kosik-Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Michał Tochowicz - Dyrektor Szpitala Babińskiego w Krakowie oraz Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach Tomasz Rewer.

W otwarciu Centrum wzięli udział również m.in. Zastępca Dyrektora MOW NFZ – Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, wicestarosta Myślenic Rafał Kudas, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii - dr n. med. Michał Skalski oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej (GOPS, OPS, CUS) z którymi współpracuje myślenickie Centrum. Nie zabrakło też byłego wieloletniego dyrektora Szpitala Babińskiego w Krakowie Stanisława Kracika, który przyczynił się do uruchomienia Centrum w Myślenicach w 2017 roku.

W ramach inwestycji zmodernizowano 220 m2 powierzchni. Centrum zyskało nowoczesną rejestrację wraz z sekretariatem, dwa gabinety na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego oraz pięć gabinetów psychologiczno-psychoterapeutycznych.

Oba skrzydła Centrum zostały ze sobą połączone korytarzem z przestronną poczekalnią, która stała się również miejscem do prezentacji prac pacjentów Oddziału Dziennego. Po modernizacji placówka w Myślenicach może się pochwalić łączną powierzchnią 1000 m², a użytkowany lokal stał się bardziej przestronny, użyteczny, nowoczesny, a co za tym idzie przyjazny dla pacjenta.

- Od początku działalności Centrum w Myślenicach mierzymy wysoko, dlatego wciąż odpowiadamy na nowe wyzwania. Sukcesywnie rozwijamy ofertę dla naszych pacjentów. Powstał Klub Pacjenta i grupy wsparcia dla rodzin – przypomina Katarzyna Wrona, zastępca kierownika CZP w Myślenicach. - Kiedy zaczynaliśmy działalność w Myślenicach 5 lat temu z niewielkim zasobem lokalowym, ubogą ofertą terapeutyczną i niewielką liczbą personelu nie przypuszczaliśmy, że nasza placówka przez kolejnych kilka lat przejdzie prawdziwą metamorfozę i reorganizację – a wszystko z myślą o naszych pacjentach, mieszkańcach powiatu myślenickiego – dodaje Katarzyna Wrona.

Działalność  Szpitala Babińskiego na ziemi myślenickiej rozpoczęła się  w 2017 r. wraz z uruchomieniem psychiatrycznej opieki domowej nad osobami, które takich świadczeń potrzebowały. Specjaliści  z Zespołu Leczenia Środowiskowego (lekarze, psycholodzy i pielęgniarki) odwiedzali w domach najczęściej te osoby, które wcześnie były hospitalizowane w  Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe Szpitala Babińśkiego w Krakowie.

Kolejnym krokiem było otwarcie, w listopadzie tegoż roku Poradni Zdrowia Psychicznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Podobnie było w Skawinie. Rozpoczęło się budowanie tak zwanej opieki koordynowanej. Chodzi w niej o to, aby po pierwsze pacjent mógł korzystać z pomocy tych samych osób - lekarza, psychologa i pielęgniarki, których już zna, i którzy opiekowali się nim w czasie pobytu w oddziale stacjonarnym. W zależności od swoich potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego może korzystać z odpowiedniej dla jego stanu zdrowia i wskazanej formy leczenia - czy to w opiece ambulatoryjnej (w Poradni Zdrowia Psychicznego) czy też domowej (w zespole leczenia środowiskowego). Otwarcie oddziału dziennego poradni i zespołu leczenia środowiskowego znacząco poprawiło dostępność do świadczeń, były one po prostu bliżej domu pacjenta. W ten sposób Szpital Babińskiego otworzył w Myślenicach Centrum Zdrowia Psychicznego, które od tego czasu rozwija się, wprowadzając nowe formy działalności.

Pilotażowy program opieki psychiatrycznej w Małopolsce

Zmiany te widać szczególnie wyraźnie od września 2020 roku, kiedy to Centrum, dzięki przystąpieniu do tzw. pilotażu reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, a więc programu mającego testować nowe rozwiązania w organizacji, funkcjonowaniu i finasowaniu  psychiatrii. Program znacząco poprawił dostępność świadczeń. W szczególności dotyczy to dostępności i znaczącego skrócenia czasu oczekiwania na konsultację. Uruchomienie punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych umożliwia zgłoszenie nie tylko osobiste, ale i poprzez osoby bliskie, a pierwsza konsultacja lekarska następuje w stosunkowo krótkim czasie (w przypadkach pilnych 72 godziny od zgłoszenia). W przypadku opieki psychiatrycznej w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe takie punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne znajdują się zarówno w Myślenicach jak i w Skawinie. Oba otwarte są w dni robocze od 8.00-18.00, a poza normalnymi godzinami pracy pacjenci mogą liczyć na pomoc dyżurującego całodobowo lekarza, dzięki temu mają większe poczucie bezpieczeństwa.

Centrum zatrudnia łącznie w 3 lokalizacjach: 20 lekarzy specjalistów psychiatra oraz 11 lekarzy rezydentów, 50 pielęgniarek, 39 psychologów, 7 terapeutów, trzech asystentów zdrowienia, 4 sekretarki medyczne, 5 osób personelu niemedycznego łącznie 136 osób (na  ponad 100 etatach).

Centrum zatrudnia także tzw. asystentów zdrowienia – osoby, które same doświadczyły kryzysu psychicznego i pod odpowiednim kursie wchodząc w skład zespołów wspierając chorych w ich drodze do zdrowienia. Asystenci zdrowienia współprowadzą także kluby pacjenta, w których osoby po kryzysach psychicznych odnajdują wsparcie i wymieniają się doświadczeniami. To szczególnie ważne w sytuacji, kiedy ich własna sieć oparcia społecznego jest niewielka.

Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe, zwłaszcza ośrodek w Myślenicach, często odwiedzają przedstawiciele placówek, które rozpoczynają działalność na nowych zasadach organizacyjnych, w ramach programu reformy psychiatrii, nie tylko z innych części województwa, ale całej Polski. Goście mogą obserwować organizację i działanie Centrum, a także poznać te obszary, w których mogą napotkać na problemy, jakie myślenickie centrum już rozwiązało.  

"Pierwsza pomoc" psychiatryczna

W obu punktach Zgłoszeniowo-koordynacyjnych, aby skorzystać z pomocy psychiatrycznej, nie są potrzebne żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy - od poniedziałku do piątku w godz. 8-18), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój. Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Podczas takiej pierwszej wizyty lekarz zarówno z nim jak i bliskimi przeprowadzi wywiad, a potem zostanie opracowany plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, z którymi się boryka.

fot. CZD M-P Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka