środa, 1 lutego 2023 11:21

Na czym polega zakup Bitcoina w modelu DCA (Dollar Cost Avarage)?

Autor Artykuł sponsorowany
Na czym polega zakup Bitcoina w modelu DCA (Dollar Cost Avarage)?

W niniejszym artykule postaramy się przyjrzeć bliżej strategii inwestycyjnej DCA (Dollar Cost Avarage). W pierwszej części tekstu wyjaśniamy na czym tego typu strategia polega a w dalszej części wyjaśniamy jakimi zaletami i wadami się charakteryzuje.

Na czym polega strategia inwestycyjna DCA?

DCA (Dollar Cost Averaging) to strategia inwestycyjna, która polega na systematycznym kupowaniu określonej ilości danego aktywa, w tym wypadku bitcoina, w regularnych odstępach czasowych. Celem tej strategii jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z zmieniającym się kursem.

Strategia ta zakłada, że ciężko trafić w tak zwany „dołek” czyli moment, w którym cena danego aktywa jest na niskim poziomie. Co więcej, inwestorzy muszą liczyć się z tym, że mogą dokonać zakupu w momencie, kiedy cena jest stosunkowo wysoka (na tak zwanej „górce”). Żeby zniwelować ryzyko tego typu rozwiązaniem jest regularne kupowanie kryptowaluty w równych odstępach czasowych.

DCA jest szczególnie popularną strategią inwestycyjną wśród początkujących inwestorów.

Więcej na temat kupowania BTC można przeczytać tutaj

Wady strategii inwestycyjnej DCA (Dollar Cost Avarage)

Strategia inwestycyjna polegająca na uśrednianiu ceny zakupu ma kilka wad. Przede wszystkim, nie daje ona gwarancji zysku i wymaga systematyczności. Zdecydowanie jest to strategia długoterminowa.

Inwestorzy korzystający z tej strategii zakupów muszą zaakceptować fakt, że nie będą w stanie wykorzystać wszystkich pojawiających się okazji, gdyż niezależnie od sytuacji rynkowej dokonują zakupów w równych odstępach czasowych.

Niektórzy jako minus strategii DCA postrzegają fakt, że występuje możliwość wystąpienia trendu wzrostowego. Wówczas inwestorzy mogą skupować kryptowaluty po coraz wyższych cenach przez cały okres trwania trendu. W rezultacie, straty związane z zakupem BTC mogą być większe niż w przypadku, gdyby zakup był dokonany jednorazowo.

Strategia DCA jest z reguły polecana początkującym inwestorom. Aczkolwiek nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich inwestorów. W przypadku, gdy inwestor posiada odpowiednie doświadczenie, umiejętności analityczne i chęć do przewidywania zmiennych rynkowych, może on wybrać bardziej agresywne podejście do inwestowania w BTC zgodne ze swoimi analizami.

Zalety strategii inwestycyjnej DCA (Dollar Cost Avarage)

Kluczową zaletą strategii DCA jest zmniejszenie ryzyka związanego z dokonaniem zakupu w nieodpowiednim momencie. Wahania cenowe są typowe dla rynku kryptowalut. Przewidzenie, kiedy jest tzw. „dołek” a kiedy „górka” jest bardzo trudne do oszacowania, dlatego według entuzjastów metody DCA lepiej skupić się na niwelowaniu ryzyka związanego z błędną decyzją inwestycyjną zamiast poświęcać czas na próbę przewidzenia, kiedy będzie dobry moment na dokonanie zakupu, gdyż tego typu wysiłki w wielu przypadkach nie kończą się oczekiwanym rezultatem.

Strategia DCA wymaga od inwestorów jedynie niewielkiego monitorowania sytuacji rynku, w przeciwieństwie do innych strategii, które wymagają bardziej czasochłonnego zaangażowania.

Podsumowując, strategia DCA jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą skupiać się na przewidywaniu zmian rynkowych i nastawiają się na zniwelowanie ryzyka związanego ze zmianami kursowymi. Jednocześnie, trzeba pamiętać, że jest to strategia, która nie zapewnia powodzenia, bo pomimo faktu, że ogranicza ryzyko zmian kursowych to wciąż jest mocno zależna od tego co w danym okresie dzieje się na rynku. Poza tym, trzeba mieć na uwadze, że jest to strategia długoterminowa, do której potrzebna jest systematyczność.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka