wtorek, 21 stycznia 2020 12:43

Nie tylko zdrada może być przyczyną rozwodu

Autor Głos 24
Nie tylko zdrada może być przyczyną rozwodu

Brak wierności, romans, czy zwyczajnie zdrada. Ten powód najczęściej podawany jest jako przyczyna rozwodu.

Stereotypowo zakłada się, że skoro para rozwiodła się, tzn. w ich związku doszło do zdrady. Powiem więcej, dostrzegłem w śród moich klientów przekonanie, że zdrada może być jedynym powodem rozwiązania małżeństwa.

Otóż nie!

Brak wierności jest tylko jednym z kliku powodów, które mogą stanowić podstawę do rozwiązania małżeństwa. W dodatku, statystycznie rzecz ujmując, nie jest tym najczęściej występującym.

Oprócz obowiązku zachowania wierności ustawodawca narzucił osobą będącym w związkach małżeńskich jeszcze dodatkowe powinności, tzn.:

  • obowiązek wspólnego pożycia;
  • obowiązek wzajemnej pomocy;
  • obowiązek współdziałania dla dobra rodziny

Wynika to wprost z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który stanowi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Wszystkie te zobowiązania zostały przeze mnie krótko scharakteryzowane już wcześniej we wpisie pt.: 4 podstawowe obowiązki małżeńskie”, do którego zainteresowanych oczywiście serdecznie odsyłam.

Dzisiaj jednak chciałem skupić się tylko na jednym z nich, moim zdaniem najbardziej powszechnie występującym, tj. obowiązku wzajemnej pomocy.

W pierwszej kolejności spróbujmy zdefiniować „pomoc”.

Na pewno oznacza to podjęcie jakiegoś wysiłku fizycznego, ale też moralnego. Możemy pomoc traktować jako działanie dla dobra innej osoby poprzez wspieranie tej osoby, ratowanie w niebezpieczeństwie, ale też takie, które spowoduje u tej osoby ulgę – fizyczną bądź psychiczną.

Małżonkowie zobowiązani są w ramach wzajemnej pomocy do świadczenia wobec siebie zarówno codziennych usług, jak i pomocy - nazwijmy to wyjątkowej. A wszystko to, co bardzo ważne i jak się okazuje, nie zawsze oczywiste, wyłącznie nieodpłatnie!

Ale przejdźmy do konkretów, których w naszym bogatym orzecznictwie jest co niemiara.

Świadczenie pomocy małżonkowi jest bezwzględnie wymagane w przypadku jego choroby, a w szczególności, kiedy stan małżonka wymaga przyczyniania się ze strony współmałżonka w miarę swych możliwości do ulżenia jego losowi i okazywania mu pomocy nie tylko materialnej, ale i moralnej, tak aby małżonek był dla niej podporą psychiczną w cierpieniach.

Choroba nakłada na drugiego małżonka obowiązek użycia wszelkich środków do przywrócenia choremu małżonkowi zdrowia i zdolności do spełniania obowiązków małżeńskich. Przeciwne tym zasadom postępowanie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralności.

Jeżeli chcesz poznać inne przykłady dotyczące obowiązku wzajemnej pomocy małżeńskiej albo jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie konsekwencje można ponieść za nie wykonywanie tych obowiązków, zapraszam do kontynuowania lektury na naszym blogu we wpisie, pt.: Nie tylko zdrada może być przyczyną rozwodu”

Jesteś zainteresowany innymi tematami dotyczącymi szeroko pojętego prawa rodzinnego, zapraszam do lektury naszego bloga – Prawo Rodzinne.\

Chcesz się w swojej sprawie skonsultować, wejdź na http://www.kancelaria-actio.com/kontakt/ wypełnij formularz zgłoszeniowy bądź zadzwoń bezpośrednio na nr: 12 411 05 94 i umów się na spotkanie.

Kancelaria udziela również bezpłatnych porad prawnych, możesz z nich skorzystać umawiając się w wyżej wskazany sposób. Bezpłatne porady prawne udzielane są w:

- Kraków, ul. Kasprowicza 8a/2;

- Wieliczka, ul. Kosiby 31 (klasztor Franciszkanów)

Dzwoń jak najszybciej, bo liczba miejsc na Bezpłatną Poradę Prawną jest ograniczona.

Szczegóły znajdziesz na www.kancelaria-actio.com

Kraków - najnowsze informacje