czwartek, 9 grudnia 2021 06:23

Niepołomice. Od stycznia drożej za śmieci

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Od stycznia drożej za śmieci

Na sesji 24 listopada Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę o zmianie stawki za wywóz odpadów z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Zacznie ona obowiązywać od stycznia 2022 r. Wprowadzono jednocześnie ulgę za kompostowanie bioodpadów.

Nowe stawki wyniosą 35,00 zł miesięcznie – od każdego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny oraz 70,00 zł – od każdego mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Dlaczego rosną koszty?

Jak tłumaczy miasto, podwyżki to skutek coraz wyższych kosztów funkcjonowania systemu. Dodatkowo część mieszkańców płaci nieterminowo, albo nie płaci tyle ile powinna – tłumaczy magistrat.

Na wzrost kosztów odbierania odpadów wpływa coraz większa ilość śmieci, zwłaszcza bioodpadów, rosnące koszty pracy, energii, zakupu i utrzymania pojazdów, rosną koszty składowania odpadów w instalacjach komunalnych (dawne RIPOK) i wzrost stawek ustalanej przez Ministerstwo Środowiska “opłaty środowiskowej” odprowadzanej do urzędu marszałkowskiego przez firmy wywożące odpady. W 2017 r. wynosiła ona 24,00 zł, a w 2021 r. – już 301,84 zł.

Na ogłoszony przez gminę przetarg na odbieranie odpadów w 2022 roku wpłynęła tylko jedna oferta: konsorcjum MPGO i SUEZ. Szacunkowy koszt usługi to ponad 14 mln zł – o blisko 400 tys. więcej niż w 2021 roku. „Dzieląc tę kwotę przez założoną mieszkańców (29.690), miesięczny koszt odbioru od osoby to 39,71 zł” – argumentuje miasto i dodaje: „Jeśli jednak do kwoty przetargu dodamy koszt odbioru odpadów z PSZOK-ów, miesięczny koszt, podzielony przez liczbę mieszkańców, wyniesie 46,63 zł.”

Samorząd przypomina, że gdyby pozostała dotychczasowa stawka za odpady, czyli 30,00 zł miesięcznie od osoby, gmina musiałaby dopłacić z budżetu do gospodarowania odpadami prawie 6 mln. zł. „Przy podwyżce do 35,00 zł i tak dopłacimy z budżetu, ale mniej – będzie to 4,1 mln zł” – tłumaczy Urząd Miasta Niepołomice.

Ulga za kompostowanie

W rzeczywistości obciążenia dla wielu rodzin będą jednak mniejsze, ponieważ w tej samej uchwale wprowadzona została zniżka wysokości 20,00 zł miesięcznie za kompostowanie. W przypadku gospodarstw, które liczą od jednej do trzech osób, opłaty spadną, a w przypadku gospodarstw 4-osobowych pozostaną na dotychczasowym poziomie.

fot. pixabay.com

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka