piątek, 13 marca 2020 17:40

Niepołomice. Trwa nabór do nowych klubów dziecięcych

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Trwa nabór do nowych klubów dziecięcych

9 marca w Niepołomicach rozpoczął się nabór wniosków o przyjęcie dziecka do nowo powstałych Samorządowych Klubów Dziecięcych.

Kluby Malucha „Jacek” (25 miejsc) i „Agatka” (18 miejsc) powstały w ramach realizacji projektu „Utworzenie dwóch Klubów Malucha „Jacka” i „Agatki” w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice” numer: RPMP.08.05.00-12-0026/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie 43 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dofinansowanie przez 11 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice i opiekunowie doświadczający trudności na rynku pracy będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Placówka dedykowana jest przede wszystkim rodzicom powracającym na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz rodzicom bezrobotnym, którzy chcą podjąć zatrudnienie. Co ważne, na czas trwania projektu unijnego za pobyt dzieci pobierane będą obniżone opłaty stałe w wysokości 57 zł za miesiąc oraz opłaty za wyżywienie 9 zł za dzień.

Wartość całego projektu to 817 000 zł a dofinansowanie z UE wynosi 694 450 zł.

Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 będą współfinansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 11 miesięcy. Kluby Malucha „Jacek” i „Agatka” mieszczą się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w klubie, muszą dostarczyć formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do biura projektu mieszczącego się w pomieszczeniach Klubów lub do biura obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Ze względu na zamknięcie placówek szkolnych, od 16 marca dokumenty rekrutacyjne do projektu pn. Utworzenie dwóch Klubów Malucha „Jacka” i „Agatki” w Woli Batorskiej będzie można składać tylko w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w godzinach pracy urzędu. Pracownicy biura projektu udzielają konsultacji telefonicznych w sprawie naboru i uczestnictwa w projekcie pod numerami telefonów 736 364 976 lub 736 364 978.

Maluchy zaczną uczęszczać do placówek już od 1 kwietnia. Dokumenty można składać przez 2 tygodnie – do 20 marca.

inf. UM Niepołomice

Wieliczka - najnowsze informacje