poniedziałek, 1 marca 2021 08:26

Niezbędne informacje o podatku rolnym, które musisz znać

Autor Artykuł sponsorowany
Niezbędne informacje o podatku rolnym, które musisz znać

Posiadając grunt masz obowiązek opłacania podatku rolnego. Chcesz wiedzieć co obejmuje podatek, jakie są terminy i stawki oraz jak rozliczyć się najwygodniej? Spójrz na nasz krótki poradnik i pozyskaj niezbędne informacje.

Kto opłaca podatek rolny?

Podatek rolny ma obowiązek opłacać nie tylko właściciel gruntu. Zobowiązany do tego jest także posiadacz samoistny, a więc osoba zarządzająca gruntem mimo że nie jest jego właścicielem. Taki obowiązek ma również użytkownik wieczysty, czyli ktoś, kto przez określony czas użytkuje dany grunt i na tej podstawie przyjmuje prawa właściciela. Poza wymienionymi podmiotami, podatek rolny powinni opłacać również posiadacze gruntów Skarbu Państwa i dzierżawcy gruntów rolnych, które są objęte ubezpieczeniem społecznym rolników albo na bazie przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kto jest zwolniony z opłacania podatku rolnego?

W niektórych przypadkach płacenie podatku rolnego nie jest obowiązkowe. Ma to miejsce w przypadku gruntów zakrzewionych i zadrzewionych, słabych oraz najsłabszych gleb ornych, gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi oraz położonymi między wałami. Ponadto, wyłączone z podatku rolnego są także grunty publiczne i niepubliczne jednostek oświaty, instytuty badawcze, grunty zakładów pracy chronionej, centra badawczo-rozwojowe.

Za co należy uiszczać podatek rolny?

Podatek rolny powinien być opłacany za użytki rolne sklasyfikowane w ewidencji gruntów oraz budynków. Z katalogu wyłączone są grunty zajęte na prowadzenie działalności innej niż rolnicza. O uznaniu za grunt decyduje norma obszarowa. Ta zakłada, że gospodarstwem rolnym jest obszar przekraczający 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy.

Deklaracja czy informacja podatkowa?

W odniesieniu do podatku rolnego funkcjonują dwa pojęcia – deklaracja podatkowa oraz informacja podatkowa. Deklaracja dr-1 jest drukiem, który służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku, wypełnianym przez osoby prawne. Deklaracja powinna być złożona do 15 stycznia danego roku podatkowego. Natomiast osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji podatkowej, czyli deklaracji ir-1. Informacja powinna być złożona w terminie 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego lub tez od momentu zmiany jego wysokości. Gdy to wymagane, do formularzy należy dołączyć stosowne załączniki niezbędne do rozliczenia w Urzędem w poprawny sposób.

Jeśli spełnianie obowiązku podatkowego kojarzy Ci się wyłącznie z wizytą w Urzędzie i trudnościami z tym związanymi, to zapewne nie znasz wygodniejszej metody. Jest nim rozliczenie przez Internet. Korzystając z narzędzie Przyjazne Deklaracje można w prosty sposób rozliczyć się z Urzędem bez wychodzenia z domu. Kalkulator deklaracji pozwoli poprawnie oszacować stawki, przeprowadzić przez formularz podatkowy oraz wskazać niezbędne załączniki. Deklarację lub informację można przesłać do Urzędu również w formie online, a następnie zapłacić stosowny podatek za pośrednictwem Internetu lub też w kasie Urzędu.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje