czwartek, 7 grudnia 2023 16:29

Nowa metoda chemików z Politechniki Krakowskiej ratunkiem przy przedawkowaniu narkotyków

Autor Patryk Trzaska
Nowa metoda chemików z Politechniki Krakowskiej
ratunkiem przy przedawkowaniu narkotyków

Nową, bezpieczną i skuteczną,  metodę usuwania narkotyków z organizmu odkryli  naukowcy Politechniki Krakowskiej we współpracy z badaczami z innych  polskich ośrodków naukowych - z Krakowa i Lublina. Proponują użycie  sieci metaloorganicznych (Metal Organic Frameworks, MOF) jako  nośników leków z grupy tzw. β-blokerów, stosowanych do detoksykacji  organizmu z substancji odurzających. Efekty swoich  prac nad innowacyjnym sposobem podawania propranololu przy  przedawkowaniu mefedronu zespół badaczy, kierowany przez prof. PK  Przemysława Jodłowskiego z krakowskiej Politechniki, opisał na łamach  prestiżowego czasopisma „Chemical  Engineering Journal”.

Uzależnienia  od środków odurzających stały się niebezpieczną chorobą XXI w, a dotykają zwłaszcza młodych ludzi. Szczególnie groźną substancją  odurzającą jest mefedron. Związek,  zaliczany do grupy syntetycznych katynonów, swoją budową i efektem  działania naśladuje amfetaminę. Choć został zdelegalizowany w 2010 r. pozostaje popularny w nielegalnym obrocie z powodu stosunkowo niskiej  ceny i łatwej dostępności na czarnym rynku. Jego  przedawkowanie może tymczasem prowadzić do bardzo poważnych zagrożeń  dla zdrowia, a nawet życia.

Jak  ratować pacjenta z objawami przedawkowania tego narkotyku? Nauka zaproponowała tu medycynie m.in. rozwiązanie oparte na obserwacji  objawów, wywoływanych przez zażycie  mefedronu, takich np. jak wzrost ciśnienia krwi. U chorych z  nadciśnieniem stosuje się standardowo leki z grupy tzw. β-blokerów,  które działają jako antagoniści receptorów β-adrenergicznych, powodując obniżenie ciśnienia krwi oraz rytmu serca. Leki z tej samej  grupy, np. propranolol, powszechnie używany w przypadku zaburzeń rytmu  serca, można wykorzystać także do detoksykacji po zatruciu narkotykiem. - Problemem do rozwiązania w kontekście użycia leków z grupy β-blokerów przy zatruciu organizmu mefedronem było znalezienie odpowiedniego  nośnika, który uwalniałby lek bezpiecznie i skutecznie – czyli stopniowo  i kierunkowo, wykluczając przy tym efekt pierwszego przejścia leku. Ten  efekt powoduje eliminację leku z organizmu (na  drodze procesów metabolicznych przebiegających np. w błonie śluzowej  jelit i wątrobie)przed jego dostaniem się do krążenia ogólnoustrojowego - mówi dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

dr hab. inż. Przemysław Jodłowski

Pod  jego kierunkiem interdyscyplinarny zespół badaczy (Politechniki Krakowskiej, UJ, AGH, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Instytutu  Mechaniki Górotworu PAN) opracował  skuteczny i innowacyjny system detoksykacji organizmu, rozwiązujący te  pułapki. Naukowcy prace prowadzili w ramach projektu pn. „Nowoczesne  materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji  psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna,  toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. Projekt  sfinansowało Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 22.

Prof. Przemysław Jodłowski wyjaśnia: - Obecne metody odtruwania organizmu polegają głównie na oczyszczaniu  go poprzez stopniowe wypłukiwanie z niego toksyn, przy użyciu dożylnie  podawanych środków. Należy jednak pamiętać, że szybkie usuwanie  narkotyków może prowadzić do silnych reakcji organizmu, mogących się objawiać się np. arytmią serca czy atakami padaczki. Nasz  pomysł polega na użyciu sieci metaloorganicznych do usuwania narkotyków z organizmu. Dzięki charakterystyce takich sieci można uniknąć nagłej  reakcji organizmu na podawanie odtrutki. Zastosowanie sieci metaloorganicznych – dzięki możliwości ich  modyfikacji – pozwala na kontrolowaną adsorpcję narkotyków oraz  kontrolowane podawanie leków z równoczesnym wydzielaniem antidotum na  zatrucie organizmu.

MOF-y, czyli  sieci metaloorganiczne, są substancjami posiadającymi strukturę jedno,  dwu lub trójwymiarową w zależności od materiałów zastosowanych do ich budowy. Składają się z jonów metali,  które połączone są ze sobą przez organiczne ligandy, tworząc strukturę  krystaliczną. Materiały te mają zastosowanie w wielu dziedzinach – od  medycyny (podawanie leków, obrazowanie tomograficzne) po katalizę,  znakowanie czy adsorpcję gazów. Innowacyjne podejście, zaproponowane przez zespół pod kierunkiem prof. Przemysława  Jodłowskiego, przenosi naukę o sieciach metaloorganicznych na nowy,  wyższy poziom i otwiera wiele potencjalnych zastosowań medycznych.  Szerokie kompetencje naukowe badaczy z zespołu prof. Jodłowskiego  pozwoliły na dokładną charakterystykę materiałów, poszerzoną o  obliczenia teoretyczne i przede wszystkim badania biologiczne. Wyniki prac badawczych potwierdziły, że szkielet metaloorganiczny posłużyć może jako nośnik leku eliminującego efekty nadużycia mefedronu  oraz jako adsorbent tego narkotyku.

Artykuł na temat nowatorskich polskich badań pt.  „Metal-organic frameworks for efficient mephedrone  detoxification or supervised withdrawal – synthesis, characterisation and in vivo studies”  ukazał się w prestiżowym czasopiśmie „Chemical Engineering  Journal”. Dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK, kierownik  projektu finansowanego przez NCN, podkreśla, że badania realizowane w jego ramach są możliwe dzięki zaangażowaniu ekspertów różnych  dziedzin z kilku prestiżowych instytucji naukowych. W projekcie – poza  Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej –  udział biorą: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Mechaniki  Górotworu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Chemii  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i  Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członkami zespołu są:  dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK, dr inż. Grzegorz Kurowski,  mgr inż. Klaudia Dymek, mgr inż. Kornelia Hyjek,  dr inż. Paweł Śliwa – wszyscy z Politechniki Krakowskiej, a także dr  hab. n farm. Barbara Budzyńska, prof. UML, dr n med. Anna  Boguszewska-Czubara, mgr Olga Wronikowska-Denysiuk – Uniwersytet  Medyczny w Lublinie, prof. dr hab. Witold Piskorz z Wydziału Chemii  Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz, dr hab.  inż. Magdalena Szumera, prof. AGH, dr inż. Piotr Jeleń (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH), mgr inż. Aleksandra Gajda  (Instytut Mechaniki Górotworu PAN).

Naukowcy  z PK i współpracujący z nimi eksperci z innych ośrodków będą rozwijać swoją innowacyjną metodę oraz przechodzić następne etapy zmierzające do wprowadzenia jej w  medycynie. Mają nadzieję, że finałem ich prac będzie lek (w postaci  prostego w użyciu proszku), który wspomoże walkę z jednym z palących problemów współczesności.

inf./fot. Politechnika Krakowska

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka