piątek, 2 października 2020 11:10

Nowe Brzesko. Dofinansowanie na kolektory słoneczne. Sprawdź szczegóły!

Autor Wiktoria Mitura
Nowe Brzesko. Dofinansowanie na kolektory słoneczne. Sprawdź szczegóły!

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje o możliwości przystąpienia do programu i możliwości montażu instalacji: kolektorów słonecznych w domach z dofinansowaniem, które wynosi aż 60%.

Dostępne Instalacja składająca się z 3 kolektorów i zasobnika 300 l.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wykonanie inspekcji technicznej na podstawie zawartej umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE poprzedzonej złożeniem ankiety  przez Mieszkańca w tut. Urzędzie . Po pozytywnej weryfikacji technicznych możliwości montażu instalacji, ostatnim krokiem przystąpienia do Projektu jest podpisanie umowy organizacyjno – finansowej pomiędzy Właścicielem nieruchomości a Gminą Nowe Brzesko.

Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 60% kwoty netto inwestycji, wkład własny Mieszkańca to 4 449,36 zł (montaż na budynku mieszkalnym ) + koszt wizji kwalifikacyjnej/inspekcji technicznej: 300 zł.

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

info: UMiG Nowe Brzesko

Proszowice - najnowsze informacje