czwartek, 3 marca 2022 10:29

Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w gminie Iwanowice

Autor Norbert Kwiatkowski
Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w gminie Iwanowice

Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, opadowej oraz chodnika w miejscowości Sieciechowice na ul. Św. Jana. W ramach powyższych prac został wykonany kolektor kanalizacji sanitarnej o długości 1030mb , kolektor kanalizacji opadowej o długości 811 mb oraz chodnik o długości 1048 m2. Inwestycja została odebrana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i ma pozwolenie na użytkowanie.

Na wiosnę zostaną wykonane prac porządkowe przy poboczach. Także wiosną br. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego planuje wykonać nową nawierzchnię asfaltową na tej drodze. Całkowita wartość robót zrealizowanych na zlecenie gminy Iwanowice wyniosła ponad 1 250 000 zł. W celu podłączenia się do kanalizacji sanitarnej mieszkańcy proszeni są o kontakt się z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Nad Dłubnią” sp. z o.o. w celu uzyskania warunków przyłączeniowych.

W latach 2020-2021 r. Gmina Iwanowice wybudowała ponad 6 km kanalizacji sanitarnej oraz ponad 2,5 km chodników i kanalizacji opadowej w następujących miejscowościach: Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Maszków, Sieciechowice. Całkowity koszt tych inwestycji przekroczył kwotę 6,5 mln złotych.

Źródło oraz foto: UG Iwanowice

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje