poniedziałek, 6 listopada 2023 05:35

"Nowe wyzwanie na rynku pracy – edukacja dla turystyki postpandemicznej.” Konferencja naukowa w Wieliczce

Autor Marzena Gitler
"Nowe wyzwanie na rynku pracy – edukacja dla turystyki postpandemicznej.” Konferencja naukowa w Wieliczce

Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zaprasza na konferencję „Nowe wyzwanie na rynku pracy – edukacja dla turystyki postpandemicznej”, która odbędzie się 6–7 listopada w Wieliczce. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska Izba Turystyki i Wydawnictwo Avalon, a partnerem - Miasto i Gmina Wieliczka.

Podczas dwudniowej konferencji w Wielickiej Mediatece (pl. Skulimowskiego 3) eksperci będą dyskutować o tym, jak pogodzić potrzeby mieszkańców i turystów i sprawić, by mieszkańcom mieszkało się przyjemnie, a turyści chcieli to miejsce odwiedzać i czuli się w nim dobrze. Odpowiedzą na pytanie: Jak skutecznie promować dziedzictwo historyczne? Zastanowią się czy trudną czasem historię można przekuć w pozytywny obraz prowokujący do destynacji i chęci poznania regionu i jego dziedzictwa? Poruszą też kwestie bezpieczeństwa dziedzictwa i w obszarze turystyki, nowoczesnych technologie w promocji dziedzictwa oraz branży turystycznej i eventowej i rozróżnienia miedzy turystyką kwalifikowaną i kulturową.

Pierwszego dnia spotkania poprowadzi dr hab. Lucyna Maria Rotter, prof. UPJPII, a drugiego - Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Gośćmi konferencji będzie wielu badaczy i samorządowców, oraz przedsiębiorców związanych z turystyka i promocją kulturowego dziedzictwa. W dyskusji udział wezmą: Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. Kultury, dr Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, Katarzyna Turosieńska, prezes Podlaskiego Oddziału PIT, Piotr Legutko, redaktor naczelny TVP Historia, Piotr Bunar, właściciel Oficyny Wydawniczej Avalon, Piotr Jaworski, reżyser telewizyjny i filmowy, prof. dr hab. Józef Marecki, wykładowca uniwersytecki, specjalista z zakresu dziedzictwa oraz historii najnowszej, dr Andrzej Giza, wykładowca uniwersytecki, dyrektor Stowarzyszenia im. L. Beethovena, Mirosław Moroń, prezes Zarządu Investimus sp. z o.o., dr Katarzyna Góralczyk, wykładowca uniwersytecki, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa, dr Artur Luzar, wykładowca uniwersytecki, Wydział Centrum Szkolenia OLiDK, Grzegorz Gotfryd, wójt gminy Szerzyny, Magdalena Sroka, prezes Alvernia Planet, Mirosław Krzyszkowski, twórca filmowy i telewizyjny, Piotr Laskowski, prezes Małopolskiego Oddziału PIT, Roman Marczewski, instruktor i organizator wypraw nurkowych Waterborn, Julien Hallier, ekspert od polsko-francuskich relacji biznesowych
doc. ThDr. Peter Borza, PhD., wykładowca uniwersytecki, ekspert od słowacko-izraelskich kontaktów kulturowych.

Podczas konferencji wydarzeniami towarzyszącymi będą: promocja książek "Dziedzictwo chciane – dziedzictwo niechciane" i "Turystyka w mieście historycznym" oraz programu studiów podyplomowych dedykowanych dla branży turystycznej i eventowej.

Wydarzenie uświetni koncert Marty Bizoń "Piosenki krakowskiego Kazimierza" i wernisaż fotograficzny Włodzimierza Płanety "Dziedzictwo chciane – dziedzictwo niechciane" (koncert 6 listopada, godz. 16:30, wernisaż tego samego dnia o godz. 18:00). Dla chętnych zaplanowano też zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka”.

Konferencja jest zwieńczeniem realizowanego przez UPJPII grantu „Nowe wyzwanie na rynku pracy – edukacja dla turystyki postpandemicznej” w ramach Programu Edukacja finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021 i środków krajowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

fot. Fb. Wielicka Mediateka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka