czwartek, 14 grudnia 2023 15:32

Nowoczesny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w brzeskim szpitalu. Inwestycja zakończona sukcesem

Autor Katarzyna Jamróz
Nowoczesny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w brzeskim szpitalu. Inwestycja zakończona sukcesem

W poniedziałek (11 grudnia), podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Powiatowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, świętowano zakończenie udanej inwestycji, która przynosi znaczne korzyści dla pacjentów i personelu.

Szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln złotych. Sygnatariuszami umowy byli Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa wraz z Wicestarostą Maciejem Podobińskim. Całkowity koszt inwestycji przekracza 2,5 mln złotych, z czego blisko 953 tys. złotych pochodziło ze środków własnych placówki.

Fot. SPZOZ w Brzesko

Zakres modernizacji

Realizacja projektu obejmowała roboty budowlane, instalacyjne, przebudowę sanitariatów, wydzielenie izolatki, zakup wyposażenia pomieszczeń dla pacjentów i personelu, mebli, sprzętu medycznego, w tym łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, defibrylatora, wózków, łóżka zabiegowego czy myjki. To wszystko znacząco podnosi standardy leczenia i diagnostyki, szczególnie w zakresie chirurgii onkologicznej.

Fot. SPZOZ w Brzesko

Dyrektor Szpitala Alicja Syty podkreśliła, że oddział Chirurgii Ogólnej rocznie przyjmuje blisko 1800 pacjentów, z czego prawie 40% to osoby spoza powiatu brzeskiego. Zwiększone możliwości diagnostyczno-lecznicze, nowoczesne wyposażenie oraz bezpieczne i komfortowe warunki pracy to kluczowe elementy poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Fot. SPZOZ w Brzesko

Podziękowania i współpraca

W uroczystym otwarciu zmodernizowanego oddziału wzięli udział liczni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych, instytucji związanych ze zdrowiem oraz lokalnej społeczności. Dyrektor Szpitala serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym, szczególnie Poseł Józefie Szczurek-Żelazko, która aktywnie przyczynia się do pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzonych przez szpital inwestycji. Starosta Brzeski Andrzej Potępa potwierdził, że rozwój placówki jest priorytetem dla władz samorządowych.

Fot. SPZOZ w Brzesko

Nowy rozdział opieki zdrowotnej

Nowoczesny Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej w Brzeskim Szpitalu stanowi kolejny krok w rozwoju opieki zdrowotnej na tym terenie. Zakończenie modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej to powód do dumy dla całej społeczności. Inwestycja ta przyczyni się do podniesienia standardów opieki zdrowotnej oraz ułatwi dostęp do nowoczesnych świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta i okolic.

Fot. SPZOZ w Brzesko

Źródło/Fot. SPZOZ w Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka