niedziela, 24 kwietnia 2022 04:49

Nowy Sącz: Prezydent Ludomir Handzel zachęca do obejrzenia wyjątkowej wystawy

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Nowy Sącz: Prezydent Ludomir Handzel zachęca do obejrzenia wyjątkowej wystawy

Prezydent Ludomir Handzel otworzył wystawę „OD WYSZEHRADU DO WYSZEHRADU” zorganizowaną z okazji zbliżającego się przewodnictwa Republiki Słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej.

W wydarzeniu wziął udział dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka, doradca prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Daniel Bijata oraz Tomasz Michałowski, prezes Stowarzyszenia „Dla Miasta”.

Ekspozycja „Od Wyszehradu do Wyszehradu” jest wspólnym, zainicjowanym w 2013 r., dziełem Grupy Wyszehradzkiej archiwów. Rolę wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie Towarzystwo Archiwalne (w tym jego prezes dr hab. Hanna Krajewska) przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Wystawa została otwarta w połowie lutego 2016 r., wpisując się tym samym w ubiegłoroczne obchody 25. rocznicy zapoczątkowania współpracy Państw Wyszehradzkich . W związku z przejęciem przez Polskę w lipcu 2016 r. przewodniczenia Grupie Wyszehradzkiej, wystawa stała się zarazem istotnym elementem wzbogacającym program polskiej prezydencji Grupy.

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, począwszy od średniowiecznych zjazdów władców Polski (Kazimierza Wielkiego), Czech (Jana Luksemburczyka) i Węgier (Karola Andegaweńskiego) w Wyszehradzie w 1335 r. i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Czechosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier (Józsefa Antalla) w Wyszehradzie, w lutym 1991 r., na którym podpisana została Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. Deklaracja ta zapoczątkowała współpracę Państw Wyszehradzkich. Wystawa przypomina wydarzenia historyczne i społeczne wspólne dla Państw Wyszehradzkich, takie jak: wojny z osmańską Turcją, powstania narodowo-wyzwoleńcze, II wojna światowa, opór wobec władzy komunistycznej po 1945 r., czy też przełomowy rok 1989.

Wystawę można obejrzeć w sali reprezentacyjnej Ratusza.

Inf. i foto: UM Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje