poniedziałek, 15 kwietnia 2019 15:28

Nowy Sącz: Ruszył nabór do nowego Dziennego Domu Seniora

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: Ruszył nabór do nowego Dziennego Domu Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miasto Nowy Sącz ogłaszają nabór do Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej 37, który zostanie otwarty w maju. Jak i gdzie się zgłosić?

Kończą się prace remontowe budynku przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu. W odświeżonych pomieszczeniach otwarty zostanie Dzienny Dom Seniora, który poprowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Zakończenie remontu planowane jest na kwiecień. Dzienny Dom Seniora rozpocznie swoją działalność w maju tego roku.

W placówce całodniową fachową opiekę znajdą osoby starsze i niesamodzielne. Świadczone w Dziennym Domu Seniora usługi będą miały charakter nieodpłatny. Oferta skierowana będzie do 60 niesamodzielnych osób, w wieku 60+ i do 45 opiekunów. Wsparcie dla seniorów będzie realizowane dla grup rekrutowanych co 9 miesięcy.

Głównym zadaniem placówki będzie zapewnienie dziennej opieki dla sądeckich seniorów oraz ich aktywizacja poprzez poprawę samodzielności. Osoby korzystające z usług ośrodka będą miały zapewniony dojazd, wsparcie oraz wyżywienie podczas pobytu. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizacyjno - usprawniających, przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Pierwszy etap remontu prowadzony był od 8 stycznia 2019 r. Został zakończony 21 lutego, za kwotę wynikającą z przetargu - 253 993,04 zł brutto. Prowadzone obecnie prace remontowe mają charakter adaptacyjny. Są ukierunkowane na przystosowanie budynku i otaczającego go podwórza do potrzeb osób niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych.

Dzienny Dom Seniora w Nowym Sączu powstanie w ramach projektu „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu to kwota 2 832 652, 40 zł. Wkład własny to kwota 162 692,77 zł.

Do nowego Domu Seniora w Nowym Sączu prowadzona juz jest rekrutacja. Rozpoczęła się 10 kwietnia i potrwa do 20 maja. Prowadzona będzie etapami.

W okresie  kwiecień – maj 2019 zaplanowano rekrutację 30 seniorów. Druga grupa wyłoniona zostanie w listopadzie i grudniu 2019. Odbędzie się wtedy rekrutacja 25 seniorów. Kolejnych 25 przyjętych zostanie w czerwcu - lipcu 2020.

Do przyjęcia zakwalifikowane mogą być osoby:
- osoby zamieszkałe na terenie Miasta Nowego Sącza,
- w wieku powyżej 60 lat,
- których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki,
- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Dzienny Dom Seniora oferuje 8-godzinny pobyt, dwa posiłki dziennie, transport do i z placówki, spotkania z muzyką, filmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami a także opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego.

Osoby zainteresowane ofertą Dziennego Domu Seniora proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 18 444 36 23, wew. 14, 16 / tel. kom. 604 907 560; bezpośredni kontakt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13, 33 – 300 Nowy Sącz (Punkt pierwszego Kontaktu, pokój nr 8 na parterze.

Inf UM NS

Nowy Sącz - najnowsze informacje