czwartek, 5 września 2019 12:18

Nowy Sącz: XIV Forum Młodych Liderów

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: XIV Forum Młodych Liderów

Ponad 300 reprezentantów środowisk młodzieżowych z 35 krajów Europy wzięło udział w uroczystej sesji inaugurującej XIV Forum Młodych Liderów w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. W imieniu samorządu województwa oraz marszałka Witolda Kozłowskiego uczestników spotkania powitała radna Marta Mordarska, a okolicznościowy adres gospodarza regionu odczytał radny Patryk Wicher.

Podczas bieżącej edycji Forum, skoncentrowanej wokół tezy „Umiejętności przyszłości dla przyszłych liderów”, reprezentanci organizacji pozarządowych, społecznych, ekonomicznych, studenckich, młodzieżówek partii politycznych, stowarzyszeń pracodawców, a także młodych pracowników naukowych, dziennikarzy i przedsiębiorców będą dyskutować o: innowacyjności młodego pokolenia w edukacji, nowych technologiach w informacji, komunikacji i kulturze, nowych umiejętnościach i narzędziach cyfrowych wykorzystywanych w biznesie, a także o nowych możliwościach i umiejętnościach w zakresie przywództwa. Te wszystkie zagadnienia będą poruszane podczas spotkań i warsztatów z praktykami biznesu, nauki i polityki;

Organizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które potrwa do 6 września 2019 r., jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Instytut Studiów Wschodnich. Głównym partnerem Forum jest Województwo Małopolskie.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje