wtorek, 11 lutego 2020 13:08

Obwodnica Piwnicznej-Zdroju w rządowej "setce"

Autor Marzena Gitler
Obwodnica Piwnicznej-Zdroju w rządowej "setce"

Podczas specjalnie zwołanej w minioną sobotę konferencji prasowej minister infrastruktury ogłosił listę 100 obwodnic, które rząd planuje do budowy na najbliższe lata. Na liście znalazła się również obwodnica Piwnicznej. Kiedy powstanie?

Obwodnica Piwnicznej zbudowana zostanie ciągu drogi krajowej nr 87. Dla tej inwestycji rozpoczęły się prace przygotowawcze, które są finansowane z budżetu państwa. Obecnie trwa etap studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, podczas którego rozpatrywane są możliwe warianty budowy obejścia miejscowości. Ujęcie w programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką mającą na celu usprawnienie połączeń granicznych. Podpisany Program Inwestycji, opracowywany STEŚ;

Podstawowym celem budowy obwodnicy Piwnicznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 87 w kierunku granicy ze Słowacją.

Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny.

Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Planowana data ogłoszenia przetargu to czwarty kwatrał 2022 r.

foto: Seweryn Łomnicki/ UG Piwniczna-Zdrój

zobacz też:

Sto obwodnic na lata 2020-2030. Ile z Małopolski?
Ministerstwie Infrastruktury poinformowało o opracowaniu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wśród nich znalazło się 7 obwodnic miast z Małopolski. - Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Pol…
Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje