sobota, 11 lutego 2023 22:49

Od wtorku tunel na zakopiance częściowo zamknięty

Autor Tomasz Stępień
Od wtorku tunel na zakopiance częściowo zamknięty

Kierowcy jadący do Zakopanego muszą wziąć pod uwagę to, że podróż może się nieco wydłużyć. Przez cztery dni w tunelu na S7 odbywać się będę prace serwisowe i wjazd do lewej lub prawej nawy tunelu będzie niemożliwy. Szczegóły poniżej.

– Ze względu na okoliczność dokonania przeglądów, a także konieczność zabezpieczenia pracowników wykonujących czynności serwisowe i konserwacyjne, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace odbywać się będą w porze nocnej, tak aby jak najmniej kolidowały z ruchem – informuje Monika Skrzydlewska z GDDKiA. Chodzi o okres między wtorkiem, 14 lutego, a piątkiem 17 lutego. W tych dniach odbywać się będą prace serwisowe i utrzymaniowe systemów bezpieczeństwa w tunelu. – Są to standardowe czynności, mające na celu sprawdzenie urządzeń, w szczególności systemu wentylacji i systemu powiadamiania pożarowego, po trzech miesiącach od puszczenia ruchu – informuje Monika Skrzydlewska.

Ograniczenia będę wprowadzane następująco:

  1. 14/15.02.2023 w godzinach od 22.00 do 2.00 zamknięta będzie lewa nawa tunelu (kierunek na Kraków) – nastąpi zamknięcie całości jezdni lewej między węzłem Skomielna Biała, a węzłem Lubień. Ruch będzie kierowany na wytyczony objazd na węźle Skomielna Biała. Trasa objazdu: S7 Węzeł Skomielna Biała – DK28 odc. Skomielna Biała – Mszana Dolna – DW968  odc. Mszana Dolna - Węzeł Lubień
  2. 15.02.2023 – w godzinach: 02.00 – 02.10 – przy asyście policji nastąpi chwilowe zamkniecie całości drogi S7  dla ruchu na odcinku Lubień – Skomielna Biała.
  3. 15.02.2023 – w godzinach od 02.10 do 06.00 – zostanie zamknięta prawa nawa tunelu (kierunek na Chyżne) – nastąpi zamknięcie całości jezdni prawej między węzłem Lubień, a węzłem Skomielna Biała. Przekierowanie ruchu na wytyczony objazd nastąpi na węźle Lubień. Trasa objazdu: S7 Węzeł Lubień – DW968  odc. Lubień - Mszana Dolna - DK28 odc. Mszana Dolna – Węzeł Skomielna Biała.

Ograniczenia prędkości na S7 do 70 km/h w miejscu skierowania pojazdów na wytyczone objazdy.

Dodatkowo, w godzinach: od 22.00 do 6.00 nastąpi wyłączenie poszczególnych pasów ruchu, bez konieczności wyznaczania objazdów:

  1. 15/16.02.2023 – nawa lewa (kierunek na Kraków), po 4 godziny na każdy pas ruchu.
  2. 16/17.02.2023 – nawa prawa (kierunek na Chyżne), po 4 godziny na każdy pas ruchu.

Ograniczenie prędkości w nawie gdzie prowadzone będą prace serwisowe: prędkość do 70 km/h. W nawie przeciwnej, gdzie nie ma prac - prędkość bez zmian – do 100 km/h.

fot: GDDKiA

Podhale

Podhale - najnowsze informacje