wtorek, 23 kwietnia 2019 14:13

Odszedł w święto kapłanów

Autor Marzena Gitler
Odszedł w święto kapłanów

18 kwietnia - w Wielki Czwartek, dzień w którym w Kościele wspomina się ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eucharystii zmarł pochodzący z Radgoszczy śp. ks. Stanisław Gawęda, Honorowy Obywatel Gminy Radgoszcz, wieloletni rezydent radgoskiej parafii p.w. św. Kazimierza.

Ks. Stanisław Gawęda urodził się 28 marca 1921 roku w Radgoszczy. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych 6 stycznia 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jana Stepy.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Trzciana koło Bochni, Siedlce, Łęki Górne, Łukowica, Złota, Męcina, Mogilno i Zaborów. Następnie był rezydentem z prawami wikariusza w parafiach: Biskupice Radłowskie, Kamienica i Radgoszcz - w parafii św. Kazimierza.

Od 2018 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. W 2008 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

29 grudnia 2018 roku na uroczystej sesji rady gminy w Radgoszczy otrzymał honorowe obywatelstwo. Zmarł w Wieki Czwartek w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie. Miał 98 lat.

Pogrzeb zasłużonego kapłana odbył się 23 kwietnia w kościele parafialnym parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Radgoszczy. Ś.P. ks. Prałat Stanisław Gawęda spoczął na miejscowym cmentarzu.

Inf. i foto: UG w Radgoszczy

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje