poniedziałek, 13 maja 2024 09:58

Czy palenie ogniska w ogródku jest legalne?

Autor Katarzyna Domagała
Czy palenie ogniska w ogródku jest legalne?

Ciepłe miesiące to czas, kiedy wiele osób decyduje się na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, często z ogniskiem jako centralnym punktem spotkania. Warto jednak pamiętać, że palenie ogniska jest regulowane przez prawo. Przepisy przeciwpożarowe precyzyjnie określają warunki, w jakich można wzniecać ogień, a ich nieznajomość może skutkować mandatem.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy można rozpalić ognisko na własnej posesji. Wszystko zależy od kilku czynników, przede wszystkim od przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z nimi, ognisko nie może stanowić zagrożenia pożarowego, zanieczyszczać powietrza ani utrudniać życia innym osobom.

Jak palić ognisko zgodnie z prawem?

Według tych przepisów ognisko powinno być rozpalane na co najmniej 4 metry od granicy sąsiedniej działki, co najmniej 10 metrów od omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych oraz co najmniej 100 metrów od granicy lasu. Ważne jest także, aby nie rozpalać ognia w pobliżu łatwopalnych materiałów.

Ponadto przepisy określają, co można spalać. Spalanie śmieci i odpadów, takich jak liście, gałęzie, makulatura czy stare meble jest zabronione. Tak samo jak spalanie drewna zabranego z lasu, które stanowi własność państwową lub prywatną i może być użyte tylko na podstawie odpowiedniego zezwolenia.

Osoba rozpalająca ognisko staje się prawnie odpowiedzialna za tą czynność i będzie ponosiła konsekwencje za ewentualne powstałe szkody. Warto zauważyć, że ognia nie mogą wzniecać osoby niepełnoletnie.

Jeżeli zatem dotrzymamy wszystkich tych warunków, dozwolone jest rozpalenie ogniska na swojej posesji. Nie wolno natomiast robić tego na działkach w ROD, o czym mówi regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Nieznajomość prawa szkodzi, a kary za łamanie przepisów mogą być dotkliwe. Warto więc znać swoje prawa i obowiązki, zanim zaprosimy przyjaciół na ognisko w ogródku.

Źródło: Onet

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka