sobota, 24 sierpnia 2019 09:37

OSP Wojnicz uczciło jubileusz Balem Małego Strażaka

Autor Marzena Gitler
OSP Wojnicz uczciło jubileusz Balem Małego Strażaka

18 sierpnia młodzież współpracująca z OSP Wojnicz w ramach projektu „150 lat OSP Wojnicz – to brzmi dumnie!” zorganizowała Bal Małego Strażaka w Domu Grodzkim w Wojniczu.

Na przybyłych gości czekały zabawy taneczne, zabawy z chustą animacyjną i różne konkursy o tematyce strażackiej. W przerwie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a na zakończenie każdy z uczestników odebrał dyplom Małego Strażaka i skromny upominek. Po dwugodzinnej zabawie tanecznej dzieci zostały zaproszone przed budynek Domu Grodzkiego, gdzie czekały kolejne niespodzianki – pokaz baniek mydlanych, darmowa wata cukrowa, a przede wszystkim możliwość przejażdżki samochodem strażackim.

W trakcie balu odbyło się również wręczenie nagród w ramach konkursu plastycznego pt. „Straż pożarna – kiedyś i dziś”. Laureaci konkursu: Leszek Stafii (I miejsce), Marcel Kamykowski (II miejsce), Kacper Kasperek (III miejsce) oraz Ignacy Kmiecik, Nikola Krzemińska, Mikołaj Stós (wyróżnienia) otrzymali pamiątkowe dyplomy, plecaki, gry planszowe oraz drobny sprzęt elektroniczny.

Bal Małego Strażaka to ostatnia z inicjatyw realizowanych w ramach projektu „150 lat OSP Wojnicz – to brzmi dumnie”. Młodzież w ramach pozyskanej dotacji przygotowała Strażacki Tor Przeszkód, zorganizowała konkurs plastyczny dot. OSP oraz przeprowadziła szereg wywiadów z członkami OSP Wojnicz, których fragmenty zostaną opublikowane w wydanej z okazji 150-lecia OSP broszurze.

Uczestnikami projektu jest Młodzież współpracującą z OSP Wojnicz: Wiktoria Barnaś, Agnieszka Góral, Iza Fiksak, Hubert Grochola, Gabrysia Karaś, Szymon Kumorek, Martyna Łabędź, Maksymilian Łyczko, Magda Nowak, Angelika Opioła, Eryk Rutka, Igor Rutka, Wiktoria Ptaśnik, Natalka Setlik i Julia Wróbel, a opiekunem projektu Gabriela Nowak.

Wszystkie te działania realizowane są w ramach w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szasnę, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży finansowanego

Projekt, w którym uczestniczy wojnicka młodzież, realizowany jest w oparciu o program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, którego nadrzędnym celem jest nabycie przez młodzież umiejętności wykorzystania tego, co może sprzyjać młodemu człowiekowi, czyli dostrzegania środowiska lokalnego przez pryzmat jego walorów przy jednoczesnym wglądzie we własne mocne i słabe strony, a także zjednywanie sobie innych osób, poprzez relacje z nowymi ludźmi i instytucjami w sytuacjach tego wymagających.

Warto dodać, że 8 sierpnia ruszyła kolejna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty młodzieżowe w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Zakończenie naboru wniosków przypada na dzień 7 października 2019r. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.rownacszanse.pl

Źródło: OSP Wojnicz/UGwW

Tarnów - najnowsze informacje