niedziela, 9 lutego 2020 10:30

„Parkuj i jedź” w Dąbrowie oraz Kłaju

Autor Marzena Gitler
„Parkuj i jedź” w Dąbrowie oraz Kłaju

Mieszkańcy Gminy Kłaj będą mogli parkować pojazdy na bezpiecznych miejscach parkingowych. Przesiadając się na kolej, oszczędzą środowisko, czas oraz pieniądze. Stanie się to możliwe dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Kłaj otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parking typu „Prak&Ride” powstał już w miejscowości Kłaj przy nowym obiekcie dworca PKP i trzeba przyznać, że mimo ilości miejsc postojowych, w godzinach szczytu, często wolnych miejsca brakuje. Obecna infrastruktura potrzebuje modernizacji, stąd pomysł rozbudowy dalszej części tego rodzaju parkingów.

Dzięki kwocie 654.260,88 zł powstaną dwa parkingi typu „Parkuj i Jedź” w miejscowości Dąbrowa oraz Kłaj. Prace budowalne planowo mają zakończy się w grudniu 2020 roku.

Inf. i foto: UG Kłaj

Wieliczka - najnowsze informacje