poniedziałek, 15 lutego 2021 09:31

Plany OSP Nowe Brzesko na nowy rok

Autor Wiktoria Mitura
Plany OSP Nowe Brzesko na nowy rok

W piątek 12 lutego 2021 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku podsumowali pięcioletnią działalność i wybrali nowe władze na kolejną kadencję.

OSP Nowe Brzesko jest od wielu lat najczęściej dysponowaną jednostką w Powiecie Proszowickim do działań ratowniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Ze złożonych sprawozdań przez osoby funkcyjne z Zarządu wynika, że w szeregach Stowarzyszenia aktywnie działa wiele druhen i druhów, z czego 25 osób to w pełni wyszkoleni strażacy ratownicy posiadający wymagane uprawnienia. Tylko w 2020 roku jednostka była dysponowana do ponad 40 różnego rodzaju zdarzeń. Druhny i druhowie od lat zabezpieczają w czasie podtopień zabudowania i trzykilometrowy wał wiślany, wielokrotnie w ciągu każdego roku udzielą pomocy przy wypadkach na drodze krajowej K-79 relacji Kraków – Sandomierz, nadal gaszą pożary, zmorą są palące się corocznie łąki.

W ostatnich pięciu latach obok działań ratowniczych druhny i druhowie z Nowego Brzeska prowadzili remonty samochodów bojowych oraz strażnicy. Poniesiony trud widać, jak na dłoni. W gotowości bojowej są zawsze dwa średnie wozy marki Star 266 i Mercedes oraz Fiat Ducato, z niezbędnym wyposażaniem na pokładzie. Również strażnica zmieniła się nie do poznania. W chwili obecnej trwa remont na pierwszym piętrze remizy. Kuchnia w ostatnich miesiącach została oddana do użytku, pozostaje remont dużej sali konferencyjnej. Tym bardziej, że zapowiadane są przez Zarząd OSP uroczyste obchody 200. lecia działalności, jak tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Jednostka skutecznie pozyskuje środki na swoją działalność z różnych źródeł, zarówno ze wszystkich szczebli samorządowych, jak i MSWiA, PSP. Ofiarni są też sami Nowobrzeszczanie, którzy od lat wspierają prężnie działające w mieście stowarzyszenie pożarnicze. Trzeba też powiedzieć, że same druhny i druhowie w każdym roku potrafią przepracować wiele godzin w remizie i obok strażnicy. Cieszyć też musi liczne grono młodzieży w szeregach OSP, w tym umundurowanych dziewcząt.

- Spodziewać się należy, że jeszcze więcej młodzieży wstąpi w nasze szeregi. Dzisiaj, ze względu na epidemię musieliśmy ograniczyć skład liczbowy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na zebraniu. Wnioskuję o zwiększenie środków na działalność MDP w naszej Gminie, na: szkolenia, obozy, wycieczkę – mówił druh Wojciech Dzióbek. Wniosek ten poparł były naczelnik Witold Kozerski przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa w Radzie Miejskiej Nowe Brzesko.

Tak aktywna wieloletnia działalność mogła zaowocować tylko jednym. Jednogłośnym udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu, o które wnioskował Marek Cichy, w imieniu Komisji Rewizyjnej. Również wybory nowych władz na kolejną kadencję 2021-2026 przebiegły bez emocji. Uchwały były podejmowane jednogłośnie.

- Jako prezes jestem z was bardzo dumny. Cieszę się, że mogę z Wami pracować – mówił podczas zebrania do swoich członków prezes Jan Czechowicz.

W planach na najbliższą kadencję Zarząd OSP planuje zakupić lekki samochód ratowniczo gaśniczy DMC 3500 kg, jak również dokończyć remont sali konferencyjnej.

Podczas zebrania głos zabierali zaproszeni goście, w tym  bryg. Bogdan Skowron zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach, Wojciech Adamczyk zastępca burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Życzenia i gratulacje złożył też były prezes powiatowy Związku OSP RP w Proszowicach Arkadiusz Fularski wieloletni członek OSP Nowe Brzesko.

Zebranie zostało przeprowadzone z zachowaniem obostrzeń i reżimu sanitarnego.

Wybrane władze na kadencję 2021-2026r.

Zarząd: Jan Czechowicz (prezes), Karol Czechowicz (wiceprezes), Przemysław Wielbłąd (naczelnik), Wojciech Dziubek (z-ca naczelnika), Aleksandra Szlęk (sekretarz), Michał Wajda (skarbnik, gospodarz), Damian Charzewski (członek zarządu).

Komisja Rewizyjna: Karol Krzyk (przewodniczący), Wiesław Dzióbek (sekretarz), Tadeusz Fudalej (członek),

Przedstawiciele do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Nowe Brzesko: Jan Czechowicz, Karol Czechowicz, Wojciech Dzióbek.

Delegaci na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Nowe Brzesko: Tadeusz Fudalej, Witold Kozerski, Arkadiusz Fularski, Przemysław Wielbłąd, Karol Krzyk, Krystian Cichy, Michał Wajda.

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski

Proszowice - najnowsze informacje