wtorek, 30 marca 2021 10:25

Płyty styropianowe jako efektywny materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych budynku

Autor Artykuł sponsorowany
Płyty styropianowe jako efektywny materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych budynku

Kwintesencją ocieplenia budynku jest zmniejszenie przepływu ciepła (i wilgoci) pomiędzy pomieszczeniami, a powietrzem zewnętrznym. A jedną z najbardziej popularnych metod docieplenia budynków (i to zarówno nowo budowanych, jak też już istniejących) jest tzw. system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System).

Kwintesencją ocieplenia budynku jest zmniejszenie przepływu ciepła (i wilgoci) pomiędzy pomieszczeniami, a powietrzem zewnętrznym. A jedną z najbardziej popularnych metod docieplenia budynków (i to zarówno nowo budowanych, jak też już istniejących) jest tzw. system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System). Jest to złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku. Wcześniej był nazywany metodą lekko-mokrą czy bezspoinowym systemem ociepleń (BSO). System ETICS sprowadza się do wykonania na odpowiednio przygotowanym podłożu (ścianie) warstw ze współpracujących i kompatybilnych materiałów, które oprócz tego, że będą świetną termoizolacją, to także będą warstwą elewacyjną. Do najważniejszych zalet systemu ETICS, które pozwalają na powszechne stosowanie – należą – łatwość wykonania oraz stosunkowo niski koszt.

W Polsce od 1 sycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy zmieniające wymagania techniczne dotyczące energooszczędności budynków. Zatem osoby, które planują budowę domu, bądź jego termomodernizację muszą się liczyć z nową wartością współczynnika przenikania ciepła – zmniejszoną do 0,20 W/(m2K) – jeżeli chodzi o ściany zewnętrzne nowo budowanych domów. Im jest mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepiej jest zabezpieczona przed stratą ciepła przegroda budowlana.

Ze względu na bogatą ofertę produktową, łatwość montażu i niezmiernie korzystne parametry izolacyjne, najpowszechniej stosowanym materiałem termoizolacyjnym są płyty styropianowe, np Styrmann, które są dostępne we wszystkich marketach budowlanych. Wszyscy producenci płyt styropianowych mają obowiązek umieścić na opakowaniu informację o ich przeznaczeniu i parametrach. Podstawowym parametrem, którym należy się kierować przy doborze odpowiednich płyt styropianowych, jest ich przewodniość cieplna – wyrażona tzw. współczynnikiem lambda. Dla płyt styropianowych fasadowych jest to λ = 0,031-0,045. Jak ważnym czynnikiem w doborze odpowiednich materiałów jest przewodniość cieplna, może świadczyć fakt, że grubość warstwy ocieplenia, przy takim samym efekcie  efekcie termoizolacyjnym, może różnić się o ponad 5 centymetrów. Płyty styropianowe różnią się także charakterystykami wytrzymałościowymi, które na opakowaniu są oznaczane symbolami BS (wytrzymałość na zginanie), CS (ściskanie) oraz TR (rozrywanie). Przy odpowiednim doborze materiałów termoizolacyjnych należy mieć także na uwadze, że płyty styropianowe do ocieplania ścian różnią się miedzy sobą kolorem, wielkością oraz sposobem wykończenia ścian bocznych. To właśnie wykorzystanie płyt styropianowych z profilowanymi krawędziami wyeliminuje powstawanie mostków termicznych. Natomiast kolor płyt styropianowych związany jest z ich izolacyjnością termiczną.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje