środa, 15 września 2021 10:25

Rozbiórka starych budynków szpitala pokłosiem odwołania Bogdanowskiej? Mamy komentarz starostwa

Autor Mirosław Haładyj
Rozbiórka starych budynków szpitala pokłosiem odwołania Bogdanowskiej? Mamy komentarz starostwa

W poniedziałek (13 września) ruszyła rozbiórka starych budynków szpitala powiatowego im. Jana Pawła II. Chodzi o fragmenty dawnego oddziału zakaźnego, prosektorium oraz okalającego te obiekty muru. Z informacji, które pojawiły się w mediach sprawa rozpoczęcia prac wyburzeniowych przedstawiana jest jako pokłosie zwolnienia małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Moniki Bogdanowskiej a to nieprawda.

Rozpoczęcie rozbiórki starych budynków szpitala zbiegło się z odwołaniem (9 września) Moniki Bogdanowskiej, małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Była konserwator w marcu nie wyraziła zgody na całkowite wyburzenie budynków przedwojennego szpitala przy ul. Karmelickiej i Szpitalnej. Samorządu nie było stać na remont, który wyniósłby nawet 20 mln zł. Okazało się, że tańsza jest rozbiórka opustoszałych przed czterema latami budynków, ale na całkowite rozebranie wszystkich elementów nie było zgody.

– Uporządkowanie działki i rozbiórka wszystkich znajdujących się na niej obiektów leżą w interesie powiatu. Rozbiórka w całości wszystkich budynków wraz z ogrodzeniem jest najbardziej ekonomiczna i pozwala na gruntowne zabezpieczenie całego terenu pod nową inwestycję

– tłumaczy w rozesłanym do mediów komunikacie Eugeniusz Kurdas, starosta wadowicki. Jednak zakres prac wyburzeniowych nie objął wszystkich zabudowań poszpitalnego placu.

W wydanym 15 września przez Konserwatora Zabytków oświadczeniu czytamy:

– Z uwagi na przeprowadzone modernizacje nie był wpisany do rejestru zabytków, jak również nie figurował w gminnej ewidencji zabytków. Był natomiast położony na terenie wpisanego do rejestru zabytków układ urbanistycznego Wadowic. Na wniosek Starosty Powiatowego w Wadowicach wydano zgodę na rozbiórkę większości obiektów w kompleksie szpitala (uzgodnienie było w lutym 2021). Mając na uwadze wartość historyczną oraz tradycję miejsca zalecono zachowanie najstarszej i najmniej przekształconej części głównego korpusu, ogrodzenia oraz zieleni. Tablica upamiętniająca wizytę Papieża Jana Pawła II ma być przeniesiona do nowego budynku. Aktualnie trwają rozmowy na temat koncepcji zagospodarowania terenu po dawnym szpitalu. Ze względu na zły stan techniczny ogrodzenie w części będzie musiało być rekonstruowane. Podobnie najstarsza część szpitala zostanie odbudowana w formie nawiązującej do stylistyki modernistycznej.

Wbrew temu, co donoszą niektóre media, odwołanie Moniki Bogdanowskiej, małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, nie miało z rozpoczęciem prac na terenie dawnego szpitala nic wspólnego, gdyż decyzja o rozbiórce części budynków zapadła dużo wcześniej i realizowana była zgodnie z koncepcją przez nią ustaloną.

Jak poinformowało nas starostwo, "w środę (15 września) zakończono prace rozbiórkowe byłego oddziału zakaźnego, dwóch budynków gospodarczych oraz części ogrodzenia od strony ul. Słowackiego – tj. budynków wskazanych w DECYZJI Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego jako obiektów nakazanych do rozbiórki. Pozostałe obiekty ujęte są w ramach projektu rozbiórki zleconego przez Powiat w dniu 28.12.2020 r. i nadal są na etapie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków".

Co powstanie w miejscu szpitala?

Pomysłów jest kilka m.in. pojawienie się w miejscu szpitala nowych siedzib starostwa lub parku. W komentarzu przesłanym nam przez starostwo czytamy, że decyzja jeszcze nie zapadła:

W sprawie wykorzystania terenu po wykonaniu rozbiórki obiektów szpitalnych nie została podjęta jeszcze decyzja.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje