poniedziałek, 20 czerwca 2022 13:59

Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy gminą Niepołomice a gminą Wieliczka

Autor kal
Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy gminą Niepołomice a gminą Wieliczka

Wieliczka #Niepołomice #Rozwój

W dniu 20 czerwca 2022 r. podczas konferencji naukowej pn. „Strefy Aktywności Gospodarczej a Zarządzanie w Samorządzie Terytorialnym”, Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał LIST INTENCYJNY z Burmistrzem Niepołomic Romanem Ptakiem.


List intencyjny dotyczy współpracy pomiędzy gminą Niepołomice a gminą Wieliczka w ramach Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.


PREAMBUŁA:


Mając na uwadze dotychczasowe dobre relacje samorządów, sąsiedzkie położenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej i wspólne strategiczne cele, gmina Niepołomice oraz gmina Wieliczka wyrażają wolę zacieśnienia współpracy poprzez dążenia do jeszcze lepszego, pełniejszego rozwoju stref inwestycyjnych położonych na terenie gmin Wieliczka i Niepołomice.


Zobowiązujemy się do zacieśnienia naszej współpracy w zakresie:

  • powołania podmiotu zarządzającego Niepołomicką Strefą Inwestycyjną i Wielicką Strefą Aktywności Gospodarczej,
    opracowanie wspólnej oferty inwestycyjnej,
  • wspólnych działań promocyjnych,
  • wspólnych działań w dziedzinie poprawy sieci transportowej, logistycznej oraz infrastruktury technicznej,
  • uczestnictwa w organizowanych spotkaniach lokalnych instytucji okołobiznesowych w gminach mających na celu zacieśnienie współpracy i wymianę informacji,
  • podejmowanie innych działań mających na celu wzmocnienia oferty i dostępności usług dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach.
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje