piątek, 6 maja 2022 13:09

Podwójne święto w Myślenicach. Na ulicach pomarańczowo

Autor Marzena Gitler
Podwójne święto w Myślenicach. Na ulicach pomarańczowo

Po raz drugi myślenickie koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczciło podwójne święto przypadające 5 maja: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Wydarzeniu towarzyszył przejazd "Pomarańczowej Kolumny".

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ten dzień jest okazją do dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, o barierach, potrzebach i możliwościach tych osób. Kolor pomarańczowy to symboliczny wyraz solidarności z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Tak było też w Myślenicach.

Udekorowane w kolorze pomarańczowym liczne pojazdy (w tym również zabytkowy Whippet kolekcjonera Franciszka Wołka, który corocznie udostępnia pojazdy na poczet oficjalnego przejazdu) oraz znany dobrze mieszkańcom autobus miejski Myślenic, ruszyły przez ulice miasta wioząc osoby niepełnosprawne oraz opiekunów. Na trasie przejazdu na spotkanie z nimi pojawili uczniowie (m.in. SP nr 4 i SP nr 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zajęć w Myślenickim Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, nie są wynikiem niepełnosprawności, lecz wyzwaniem do ciągłej zmiany, w której to pomagają opiekunowie i wychowawcy OREW-u. W Polsce żyje ponad 4 mln osób niepełnosprawnych. Ok. 100 tys. spośród nich to osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Nie jest to jednak jedyny element tegorocznych obchodów święta, a jedynie jego preludium. 16 maja na myślenickim Rynku odbędą się bowiem Małopolskie Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Inf. i fot. UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje