środa, 23 września 2020 08:20

Pojałowice. Jak teraz wygląda szkoła?

Autor Emilia Gara
Pojałowice. Jak teraz wygląda szkoła?

21 września odbyło się podsumowanie projektu  pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej”, którego dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Miechów - Dariusz Marczewski wraz z Dyrektor Szkoły Panią Beatą Kluza.

Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Miechów, a współfinansowana ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 300 445,60 zł. Celem bezpośrednim projektu była rozbudowa istniejącego obiektu i przystosowanie go do przyjęcia większej liczby uczniów i przedszkolaków oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
Ponadto, zamierzeniem projektu było stworzenie dorosłym mieszkańcom obszaru rewitalizacji warunków do podejmowania aktywności fizycznej i rozwijania zainteresowań w oparciu o ogólnodostępną infrastrukturę publiczną.

Podczas rozbudowy uwzględniono potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamontowano kosze oraz słupy do mocowania siatki o zmiennych wysokościach. Cały obiekt dostosowany został do poruszania się przez osoby nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale również do potrzeb osób słabowidzących. niewidomych i niedosłyszących poprzez zastosowanie czytelnej informacji wizualnej i dźwiękowej. Dodatkowo w ramach projektu wyposażono: sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski i salę sportową. Wykonano również prace dotyczące zagospodarowania terenu.

Rozbudowę szkoły podstawowej w Pojałowicach poprzedziła termomodernizacja obiektu szkolnego dofinansowana ze środków pozyskanych przez Gminę Miechów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zgodnie z zawartą umową z dnia 29.11.2017r.

Inf. i fot.: UM Miechów

Miechów - najnowsze informacje