czwartek, 13 stycznia 2022 11:44

"Pomimo pandemii nadal będziemy inwestować." Wieliczka w nowym budżecie stawia na inwestycje

Autor Głos 24
"Pomimo pandemii nadal będziemy inwestować." Wieliczka w nowym budżecie stawia na inwestycje

20 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Wieliczce uchwaliła budżet na rok 2022. - Pomimo pandemii nadal będziemy inwestować - zwłaszcza w inwestycje edukacyjne oraz infrastrukturalne związane z najważniejszymi potrzebami mieszkańców, takimi jak rozbudowa kanalizacji, sieci drogowej i wodociągowej, a także działania na rzecz ekologii i rozwoju gospodarczego  - dla poprawy życia mieszkańców – podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Budżet Gminy na rok 2022 określa wydatki na poziomie 431.020.500,91 zł.

Na realizację bieżących zadań oświatowych w uchwale budżetowej na rok 2022 wydatki wyrażają się kwotą 138.076.424,37 złotych, w tym część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 67.269.227,00 złotych oraz rezerwa oświatowa na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 1.800.000,00 złotych. Wydatki bieżące przekroczą w roku 2022 otrzymaną subwencję o 70.807.197,37 złotych.

- Bardzo dziękuję radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu. W tych trudnych i niepewnych czasach jest to bardzo ważny dokument w gminie, w którym przyjęto wartość budżetu na poziomie 431.020.500,91 zł. Pomimo pandemii nadal będziemy inwestować - zwłaszcza w inwestycje edukacyjne oraz infrastrukturalne związane z najważniejszymi potrzebami mieszkańców, takimi jak rozbudowa kanalizacji, sieci drogowej i wodociągowej, a także działania na rzecz ekologii i rozwoju gospodarczego  - dla poprawy życia mieszkańców – podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Wieliczka Artur Kozioł burmistrz

Wydatki majątkowe na rok 2022 wyrażają się kwotą 119.321.595,93 zł.

Poniżej prezentujemy główne założenia budżetowe:

Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej: 63 709 890,90

 • Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie 3 298 343,00
 • Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV - 42 233 083,90
 • Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka - 12 773 301,00
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka - 5 210 163,00
 • Przebudowa wodociągu Wieliczka-Bogucice (ul. Długa i ul. Wygoda) - 195 000,00
Inwestycje budżet 2022 Wieliczka
Historyczne centrum Wieliczki - fot. UMiG Wieliczka

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej: 21 633 791,08

 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach - 2 427 785,20
Inwestycje budżet 2022 Wieliczka
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach - fot. UMiG Wieliczka
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach - 3 821 200,00
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce  - 4 930 400,00
Inwestycje budżet 2022 Wieliczka
Wizualizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce - graf. UMiG Wieliczka
 • Budowa Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie - 1 826 395,10
 • Budowa przełączki łączącej dwa budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich - 150 812,30
 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie - 362 276,11
 • Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce - 2 106 754,00
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu - 220 000,00
Inwestycje budżet 2022 Wieliczka
Wizualizacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grabiu - graf. UMiG Wieliczka 
 • Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich - 2 100 000,00
 • Budowa przedszkola w Zabawie - 2 100 000,00
 • Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka - 1 028 640,00
 • Budowa ogrodzenia wraz z dojściem do działek gminnych nr 273/2 i nr 274 w Zabawie - etap drugi - 59 528,37
 • Budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany - 500 000,00

Budowa placów zabaw i boisk: 2 432 500,00

 • Budowa boiska sportowego w Brzegach - 2 000 000,00
 • Wykonanie utwardzenia parkingu przy boisku sportowym w Chorągwicy - 24 000,00
 • Budowa siłowni obok placu zabaw - 18 000,00
 • Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich - 390 500,00
Inwestycje budżet 2022 Wieliczka
Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich - fot. UMiG Wieliczka

Poprawa bezpieczeństwa:  79 000,00

 • Budowa oświetlenia drogi Dz. Nr 504/2, 505/2 oraz 491/2, 491/4, 500/7 w Kokotowie - 26 000,00
 • Budowa oświetlenia  drogi wewnętrznej nr 50 w sołectwie Mietniów - 28 000,00
 • Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na dz. ewid. 70/11 i 69/8 w Sułkowie - 25 000,00

Modernizacja budynków użyteczności publicznej:  2 422 636,53

 • Dotacja celowa dla SPZLO w Wieliczce na inwestycje polegające na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych oraz połączeniu serwerowni w budynkach SPZLO - 591 900,00
 • Termomodernizacja budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka - 36 252,78
 • Wykonanie izolacji termicznej wschodniej ściany dachowej świetlicy "Koźmiczanka" w Koźmicach Małych - 30 000,00
 • Opracowanie projektu adaptacji poddasza świetlicy środowiskowej w Mietniowie - 10 000,00
 • Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach - 1 269 283,75
 • Termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Wieliczce - 387 200,00
 • Podbicie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy budynku świetlicy przy ul. Krzyszkowickiej 5c na dz. nr ew. 444 położonej w m. Wieliczka, obr. 3, gm. Wieliczka - 98 000,00
Inwestycje budżet 2022 Wieliczka
Koncert pod Wielicką Mediateką - fot. UMiG Wieliczka

Rozwój  gospodarczy: 8 490 201,77

 • Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka - 7 390 201,77
 • Poprawa jakości życia mieszkańców w Węgrzcach Wielkich - 1 000 000,00
Inwestycje budżet 2022 Wieliczka
Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

Rozwój infrastruktury drogowej

Drogi gminne: 8 660 800,05

 • Przebudowa drogi gminnej na działce nr 321/2 i 320/2 w sołectwie Janowice - 49 528,37
 • Przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560865K-ul. Narutowicza w Wieliczce w obszarze oddziaływania od km 0+202,49 do km 0+394,71 (w tym przejście dla pieszych w km 0+294,71) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 121 555,00
 • Przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560864K-ul. Piłsudskiego w Wieliczce w obszarze oddziaływania od km 0+672,46 do km 0+867,46 (w tym przejście dla pieszych w km 0+769,96) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 145 085,00
 • Przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560859K-ul. Dembowskiego w Wieliczce w obszarze oddziaływania od km 1+331 do km 1+131 (w tym przejście dla pieszych w km 1+231) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 66 657,00
 • Przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560859K-ul. Dembowskiego w Wieliczce w obszarze oddziaływania od km 1+331 do km 1+131 (w tym przejście dla pieszych w km 1+261) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 66 657,00
 • Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka - ul. Reformacka - 3 283 691,82
 • Przebudowa drogi gminnej 561003K w Dobranowicach - 470 000,00
 • Przebudowa ul. Małej  - 150 000,00
 • Rozbudowa drogi gminnej na działce 119 w Śledziejowicach - 750 000,00
 • Przebudowa drogi gminnej 560994K  w Grajowie - 300 000,00
 • Rozbudowa drogi gminnej 560833K – ul. Wygoda  - 400 000,00
 • Przebudowa drogi gminnej 561067K w Byszycach - 150 000,00
 • Dotacja celowa na rzecz Gminy Świątniki Górne z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Gminy Wieliczka polegającego na opracowaniu projektu budowlanego drogi nr 561032K położonej na działce gminnej nr 421 w Janowicach w kilometrażu 0+000 - 0+111 w postaci budowy chodnika wraz z odwodnieniem i wymianie nawierzchni realizowanego w ramach zadania p.n.  "Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem i wymiana nawierzchni drogi przy ul. Panciawa w miejscowości Rzeszotary Gmina Świątniki Górne drogi nr 601366G działka nr 1174 oraz ul. Panciawa w miejscowości Janowice Gmina Wieliczka drogi nr 561032K na działce nr 421 w kilometrażu 0+000 – 0+111" - 9 000,00
 • Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce  - 150 000,00
 • Rozbudowa drogi Nr 560920K w Czarnochowicach - 235 486,00
 • Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce - 628 000,00
 • Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach - 590 798,73
 • Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa - 150 000,00
 • Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa - 326 000,00
 • Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560917K, 560833 K- od ulicy Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach - 618 341,13

Drogi  wojewódzkie: 1 044 500,00

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice - 150 000,00
 • Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap V (Sierpawówka) - 794 500,00
 • Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap VI (Raciborsko - Jankówka) - 100 000,00
Wieliczka inwestycje
Budowa 693 m chodników i zatok przystankowych przy DW 964 Koźmice Małe - Raciborsko - fot. UMiG Wieliczka

Drogi  powiatowe: 377 000,00

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na budowę chodnika we wsi Brzegi przy drodze powiatowej nr 2011K - 100 000,00
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś- Węgrzce Wielkie - 50 000,00
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w miejscowości Koźmice Wielkie  - 127 000,00
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka – Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice - 50 000,00
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce - 50 000,00

Drogi  krajowe: 2 303 107,98

 • Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce - 2 303 107,98
 • Budowa przystanków autobusowych przy ul. Niepołomskiej w Wieliczce - 100 000,00

Ochrona Środowiska: 2 968 167,62

 • Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka- etap II 1 841 000,00
 • Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 1 127 167,62

Do wydatków majątkowych o charakterze priorytetowym zaliczyć należy wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

1) związanych z ochroną środowiska poprzez infrastrukturę kanalizacyjną:

- Budowę kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV,

- Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka,

2) związanych z ochroną powietrza poprzez:

- wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II,

- montaż instalacji fotowoltaicznych - Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski,

3) rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez:

- Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach,

- Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach,

- Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce,

- Budowę Sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie.

inf. i fot. UMIG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje