czwartek, 6 października 2022 13:01

Pomnika gen. Jana Henryka Dąbrowskiego odzyska dawny blask

Autor Patryk Trzaska
Pomnika gen. Jana Henryka Dąbrowskiego odzyska dawny blask

IPN dofinansował remont obelisku ku czci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Rozpoczęły się już pierwsze prace przy pomniku.

Obelisk upamiętniający gen. Jana Henryka Dąbrowskiego został ufundowany w lipcu 1872 r. w 75. rocznicę powstania Legionów Polskich oraz 54 rocznicę śmierci ich twórcy. Monument odsłonięto w miejscu urodzenia Generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Pomnik z piaskowca wykonał krakowski rzeźbiarz Edward Stehlik. Frontową zachodnią ścianę obelisku zdobi herb Dąbrowskich (herb szlachecki), a na wschodniej ścianie wyryto fragment "Mazurka Dąbrowskiego". Pomnik zdobi czako ułańskie, szabla, rulon map i wieniec laurowy.

Wiosną, Wójt Gminy Gdów wystosował pismo do Instytutu Pamięci Narodowej, z prośbą o współfinansowanie zadania „Renowacja i konserwacja obelisku upamiętniającego miejsce urodzenia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie”.

W Gminie Gdów od wielu lat postać generała Jana Henryka Dąbrowskiego jest otoczona szczególną pamięcią. W Pierzchowie, miejscowości urodzenia generała, miejscowa Szkoła Podstawowa nosi jego imię, a w placówce funkcjonuje Izba Pamięci poświęcona patronowi. Od lat przy Pomniku i Kopcu w Pierzchowie organizowane są uroczystości patriotyczne z udziałem władz samorządowych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), organizacji społecznych, dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki wieloletniej współpracy z Komitetem Opieki nad Kopcem i Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego oraz zaangażowaniu mieszkańców gminy Gdów, a szczególnie społeczności Pierzchowa, pamięć o bohaterze Hymnu Narodowego jest w gminie wciąż żywa.

Dzięki wsparciu IPN, które podjęło się finansowania remontu, rozpoczęły się już prace konserwatorskie przy renowacji pomnika upamiętniającego gen. Dąbrowskiego. W pierwszej fazie oczyszczony zostanie postumentu, usunięta nawarstwienia i przemalowania oraz odnowione ogrodzenie. Finał prac zaplanowano na koniec października. Zgodnie z planem na 150. rocznicę ufundowania pomnik urodzonego w Pierzchowie twórcy Legionów Polskich zyska dawny blask.

Inf. i fot. Fb. UG Gdów

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje