poniedziałek, 11 marca 2024 14:09

Ponad 22,3 mln zł dla samorządów z powiatu wielickiego

Autor Marzena Gitler
Ponad 22,3 mln zł dla samorządów z powiatu wielickiego

27 lutego na spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami samorządów z powiatów wielickiego, krakowskiego i proszowickiego. W wydarzeniu uczestniczyli także posłanka Dorota Marek oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

„Inwestycja w region to inwestycja w ludzi”

– Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jedna z cegiełek, które wspierają samorząd, ale każdy z tu obecnych starostów, wójtów, burmistrzów jest partnerem tego programu. To samorząd wie najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom. Jak podkreśla Premier Władysław Kosiniak-Kamysz, „silna Polska to Rzeczpospolita Samorządowa” – mówił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

– Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego zapisana jest w Konstytucji. Chcemy o tym przypominać. Samorząd „rządzi się sam”: sam określa swoje priorytety i potrzeby, zgodnie z wolą mieszkańców. Jako przedstawiciele administracji rządowej będziemy tak rozumianą samorządność wspierać i chronić, pomagając zarazem z realizacji zadań takich jak te – związanych z lokalną infrastrukturą drogową. Gratuluję wszystkim beneficjentom i życzę szybkiej realizacji inwestycji – dodał wicewojewoda Ryszard Śmiałek.

– Jako parlamentarzystka mogę zapewnić, że inwestycje, w tym inwestycje drogowe, na pewno będą się rozwijać. Bo to inwestycja w region, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi. Zapewniam o sprawiedliwym i adekwatnym do potrzeb podziale środków. Zadbaliśmy w budżecie o to, aby Państwa inwestycje lokalne mogły zostać zrealizowane – zapewniła posłanka Dorota Marek.

Inwestycje na ziemi wielickiej

Do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu wielickiego trafią środki w wysokości ponad 22,3 mln zł. Dofinansowanie zostało przyznane czterem samorządom, które zrealizują 7 inwestycji. Dzięki niemu wybudowanych, wyremontowanych, rozbudowanych i przebudowanych zostanie prawie 14 km lokalnych dróg.

Największe dofinansowanie otrzymał powiat wielicki. Przyznanych niemal 16,4 mln zł pozwoli zrealizować trzy inwestycje. Pierwsza to remont drogi powiatowej 2007K w miejscowościach Cichawa, Grodkowce. Na ten cel powiat otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1 810 566,88 zł.

Kolejne – to remont drogi powiatowej 2018K w miejscowościach Bodzanów, Szczygłów, Zabłocie, Zagórze, Suchoraba, Zborczyce i Krakuszowice. Tę inwestycję uda się zrealizować dzięki dotacji wysokości 2 523 136 zł z RFRD.

Największe wsparcie – aż 12 mln zł  zostanie przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej 2004K, w Woli Batorskiej, gdzie zostanie wybudowany nowy most.

6 milionów dla gmin powiatu wielickiego

Dofinansowanie trafi też do trzech samorządów. Gmina Gdów otrzymała w sumie blisko 1,4 mln zł. 1,2 mln zostanie przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi gminnej 560101K w miejscowości Winiary”, natomiast  128,5 tys. zł – na przebudowę drogi gminnej 560112K w Niegowici.

Blisko 703 tys. zł trafi do Gminy Kłaj na wybudowanie nowej drogi gminnej publicznej klasy D w miejscowości Kłaj. Wsparcie popłynie też do Niepołomic. Aż 3,9 mln zł otrzyma samorząd na rozbudowę drogi gminnej 560369K w Niepołomicach.

Prawie 200 km wyremontowanych dróg w Małopolsce

Podczas inwestycji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wkład samorządu to minimum 20 proc. środków własnych. Jak podkreślił wojewoda, obecne wsparcie z pozwoli na remont aż 200 km dróg w Małopolsce. – W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok do małopolskich samorządów trafi ponad 300 mln zł, w tym dla zadań jednorocznych prawie 215 mln zł, a dla zadań wieloletnich ponad 85 mln zł. Łącznie zawrzemy 217 umów, z 20 samorządami powiatowymi (w tym miastem na prawach powiatu) na 50 zadań oraz 110 samorządami gminnymi (w tym jednym miastem na prawach powiatu) na 167 zadań. W ramach tych zadań do budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu planowane są prawie 193 km dróg, w tym prawie 78 km dróg powiatowych oraz ponad 115 km dróg gminnych – podsumował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Inf. i fot. MUW

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka