czwartek, 12 grudnia 2019 13:43

Ponad tysiąc "pomostówek" w tym roku

Autor Mateusz Łysik
Ponad tysiąc "pomostówek" w tym roku

Ponad tysiąc studentów i doktorantów otrzymuje w roku akademickim 2019/20 wsparcie finansowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, w tym ponad sześćset osób - na pierwszy rok studiów - poinformowała we wtorek realizująca program Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

"Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W roku akademickim wsparcie w ramach programu otrzymuje ponad tysiąc studentów i doktorantów, w tym ponad sześćset osób - na pierwszym rok studiów. Inauguracja 18. edycji programu odbyła się na początku grudnia w Warszawie.

"Wsparcie, które otrzymujemy jest kompleksowe - to nie tylko comiesięczne stypendium, bez którego wielu z nas nie byłoby w stanie opłacić akademika czy zakupić podręczników, ale też poczucie, że jesteśmy ważni, mamy potencjał i powinniśmy go wykorzystywać. To wsparcie jest bodźcem do realizacji naszych planów i ambicji. Ten program jest fantastycznym potwierdzeniem tego, że dobro mnoży się poprzez dzielenie" – mówiła w trakcie uroczystości absolwentka programu, Ewelina Piech-Możejko.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na kolejnych latach studiów: II, III i IV roku, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 24 tysiące różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Na realizację osiemnastu edycji programu jego partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Edukacja

Edukacja - najnowsze informacje