piątek, 5 lutego 2021 10:45

Poręba Spytkowska: Na co przeznaczono granty z fundacji Tarnowskiego?

Autor Mirosław Haładyj
Poręba Spytkowska: Na co przeznaczono granty z fundacji Tarnowskiego?

W drugiej połowie 2020 r. zrealizowano inicjatywę Porębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, którego grantodawcą była Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, w ramach Programu Grantowego w projekcie "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Subregion Tarnowski".

Inicjatywa ta polegała na szeregu działań promocyjnych z wykorzystaniem potencjału prowadzonego od 30 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Porębianie”. Podczas warsztatów rękodzielniczych z bibułkarstwa oraz foamiramu wykonano na nowo dla potrzeb Zespołu tradycyjne bogato zdobione wianki krakowskie, czapki krakowskie, przypinki do strojów rzeszowskich, łowickich oraz wianki ozdobne do wystroju wnętrz, jako upominki podczas ewentualnych festiwali (lub dla sponsorów), podczas których prezentuje się Zespół „Porębianie”.

W ramach projektu została również nagrana oraz wydana promocyjna płyta audio Zespołu Pieśni i Tańca „Porębianie” z przyśpiewkami krakowskimi w wykonaniu Grupy Śpiewaczej oraz Kapeli, która będzie promowana podczas koncertów  „Porębian”, a także zrealizowany krótki film promocyjny prezentujący działalność całego Zespołu.  

Wykonane prace można było oglądać podczas Wystawy zorganizowanej w Świetlicy Wiejskiej w Porębie Spytkowskiej. Kolejna  prezentacja rezultatów projektu będzie możliwa podczas Koncertów Jubileuszowych, zaplanowanych na rok 2021, wówczas będzie można podziwiać „na żywo” zrekonstruowane wianki oraz czapki krakowskie, dziewczęce przypinki do włosów oraz posłuchać nowych pieśni, które zarejestrowano na płycie.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu były prowadzone z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego i wymagały niebywałej elastyczności uczestników oraz współdziałania i współpracy wszystkich. Ogromne słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych osób.

Realizacja zadania była możliwa przy wsparciu Urzędu Miasta Brzeska, Sołectwa Wsi Poręba Spytkowska, Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz lokalnych Sponsorów, którzy nieodpłatnie użyczyli Sali w Domu Ludowym w Porębie Spytkowskiej oraz pokryli koszty wynagrodzeń dla muzyków.

Inf. i foto: PTSK

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje