czwartek, 18 sierpnia 2022 09:22

Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej. "Chcemy aby nastąpiła widoczna poprawa dla pasażerów"

Autor Patryk Trzaska
Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej. "Chcemy aby nastąpiła widoczna poprawa dla pasażerów"

Koniec wakacji oznacza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, korekty zostaną wprowadzone przede wszystkim na tych liniach, które obsługują relacje podobne do komunikacji tramwajowej, a jednocześnie są to linie, na których obserwowane są największe problemy z punktualną realizacją kursów.

Po wakacjach wprowadzamy zmiany w miejskiej komunikacji autobusowej, będące, z jednej strony, odpowiedzią na liczne postulaty mieszkańców, z drugiej, wynikające z braku dostępności kierowców u naszego operatora MPK SA, co z kolei przekłada się na mniejszą liczbę autobusów kierowanych do ruchu – czytamy w komunikacie ZTP.

Chcemy, aby nastąpiła widoczna dla pasażerów poprawa punktualności. Dlatego zdecydowaliśmy się w pierwszej kolejności na eliminację kursów charakteryzujących się dużymi utrudnieniami w ruchu, co w rezultacie oznaczało dla pasażera opóźniony przyjazd lub brak przyjazdu autobusu – zaznacza Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Linia nr 125 na dotychczasowej trasie należała do najmniej punktualnych w Krakowie. Do ZTP docierały wnioski mieszkańców os. Złocień o skrócenie jej do Małego Płaszowa wraz z poprawą częstotliwości jej kursowania. Nowe linie nr 125 i 425 odjeżdżając naprzemiennie co 10 minut zapewnią dojazd do pętli tramwajowej. W zamian za dotychczasową linię nr 125 na odcinku od Małego Płaszowa do Dąbia i dalej w rejonie ulicy Dobrego Pasterza będzie ze zwiększoną częstotliwością kursować linia nr 128. Na trasie między Nową Hutą a rejonem ronda Mogilskiego można będzie korzystać z innych linii autobusowych oraz tramwajowych.

Linia nr 142 na znacznej długości kursowała po podobnej trasie co tramwaje. W ostatnich latach wpływ na jej punktualność miało doprowadzenie do Nowej Huty wschodniej obwodnicy miasta, co spowodowało  znaczne zwiększenie ruchu w rejonie al. Solidarności i ul. Ujastek. Dodatkowe utrudnienia w najbliższym czasie spowoduje planowana budowa kolejnego odcinka drogi S7 w rejonie Wzgórz Krzesławickich – ruch w rejon kombinatu będzie odbywał się tylko ul. Blokową.

Z tego względu ZTP zdecydowało się na skrócenie trasy linii nr 142 do przystanku „Kombinat” i połączyć ją w rejonie ul. Mrozowej z trasą likwidowanej linii nr 148. Linia nr 142 nadal zapewni dojazd do najbardziej oddalonej od linii tramwajowej części os. Na Stoku. Jednocześnie od 29 sierpnia na odcinku „Rondo Kocmyrzowskie” – plac Centralny – „Kombinat” – ul. Ujastek – „Wzgórza Krzesławickie” będzie kursować linia tramwajowa nr 1, która niemal w całości pokryje się z trasą obecnej linii nr 142.

Skrócenie trasy linii nr 163 do pętli „Szpital Rydygiera” pozwoli na poprawę punktualności poprzez wyeliminowanie przejazdu przez mocno zakorkowany rejon ul. Piasta Kołodzieja, gdzie równolegle kursują tramwaje. Połączenie starej części Nowej Huty z rejonem os. Piastów zapewnia przede wszystkim komunikacja tramwajowa, wspomagana przez linię nr 193. Ta ostatnia również powinna kursować bardziej regularnie dzięki wycofaniu jej z ul. Strzelców i skrócenie do pętli „Prądnik Czerwony”.

Powyższe zmiany będą odpowiadały oczekiwaniom wielu pasażerów, chociaż dla niektórych będą one jednak oznaczały zmiany w codziennym podróżowaniu i konieczność przesiadki na inne niż dotychczas linie. Prosimy o wyrozumiałość. Niestety czynniki zewnętrzne wymusiły na nas powyższe zmiany – informuje ZTP.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie po wprowadzeniu zmian będzie na bieżąco monitorować funkcjonowanie kursowania nowych linii autobusowych. Będzie m. in. prowadzona analiza napełnienia pojazdów i punktualności oraz co najistotniejsze z punktu widzenia pasażerów – będą zbierane i analizowane uwagi od mieszkańców, które będą miały wpływ na dalsze kształtowanie ewentualnych zmian i korekt istniejących rozkładów.

inf. Kraków.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka