sobota, 4 maja 2019 18:33

Powiat krakowski, Kraków: Nowe ceny biletów – sprawdź koniecznie!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat krakowski, Kraków: Nowe ceny biletów – sprawdź koniecznie!

Nowe ceny biletów obowiązują od 1 maja 2019 nie tylko na terenie miasta Krakowa, ale również w podkrakowskich gminach.

1 maja, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, zmienił się cennik biletów komunikacji miejskiej.

Komunikacja miejska – co warto wiedzieć?

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podał następujące informacje:

– Niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, wycofane z obiegu można wymieniać (z opcją dopłaty) na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty biletowej przez 3 miesiące od dnia 1 maja 2019 r. Po tym okresie nieaktualne bilety do kasowania tracą ważność.

– Bilety do kasowania, które będą wymieniane na nowe nie muszą być tego samego rodzaju. Powinna zgadzać się wartość cen starych oraz nowych biletów (z ewentualną dopłatą).

– Bilety do kasowania, których zmienia się tylko szata graficzna, a cena i zakres obowiązywania (strefy) nie zmieniają się, uznawane będą za ważne do wykorzystania.

– Bilety do kasowania czasowe skasowane przed terminem 1 maja 2019 r. obowiązują do końca ich ważności.

– Od dnia 1 maja 2019 r. nie obowiązuje zasada +/- 1 przystanek – bilety okresowe na 1 linię lub na 2 linie komunikacyjne uprawniają jedynie do przejazdów po trasie tej/tych linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku.

– Bilety okresowe zakupione przed 1 maja 2019 r. mogą być wykorzystywane do upływu terminu ich ważności.

Nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej

– zmieniły się wybrane ceny biletów do kasowania: jednoprzejazdowego dla jednej osoby/50-minutowego, 20-minutowego, 48-godzinnego, 72-godzinnego, 7-dniowego;

– bilet 40-minutowy/jednoprzejazdowy został zastąpiony biletem 50-minutowym/jednoprzejazdowym w cenie 4,60 zł (normalny) i 2,30 zł (ulgowy);

– bilety: 20-minutowy oraz 50-minutowy/jednoprzejazdowy obowiązują w obydwu strefach biletowych I i II zamiast jak dotychczas w strefie I;

– zlikwidowany został bilet 60-minutowy;

– likwidacji uległ również bilet dwuprzejazdowy, do dwukrotnego kasowania;

– doprecyzowano zasady obowiązywania biletu rodzinnego;

– zlikwidowano bilet miesięczny sieciowy na okaziciela;

– zmieniona została cena wybranych biletów okresowych;

– wprowadzona została jednodniowa Krakowska Karta Turystyczna;

– zmieniła się cena nabywania uprawnień do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w ramach Krakowskiej Karty Turystycznej: dwudniowej i trzydniowej;

– zmieniły się ceny i rodzaje okresowych zintegrowanych biletów na przejazdy łączone komunikacją miejską i kolejami;

– zlikwidowana została zasada „plus-minus jeden przystanek”;

– prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej sprzedają teraz wyłącznie bilety 90-minutowe.

Więcej informacji oraz szczegółowy cennik biletów jest dostępny na stronie www.ztp.krakow.pl

Powiat krakowski - najnowsze informacje