poniedziałek, 9 grudnia 2019 15:47

Powiat krakowski: Przeszkadza Ci hałas samolotów? Można coś z tym zrobić

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat krakowski: Przeszkadza Ci hałas samolotów? Można coś z tym zrobić

Jeśli przeszkadza Ci hałas, który generuje Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice, możesz to zgłosić. Trwają konsultacje projektu ochrony przed hałasem.

Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmującego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, program ten po raz pierwszy nakłada na Port lotniczy Kraków-Balice obowiązki w zakresie ograniczenia oddziaływania akustycznego.

– Projekt Programu zakłada pięć głównych działań, do których będzie zobowiązane Lotnisko Kraków Airport, aby ograniczyć hałas. Główne znaczenie ma hałas nocny (od 22:00 do 6:00), który decyduje o zasięgu przekroczeń poziomu dopuszczalnego hałasu – informuje UMWM.

O jakich działaniach mowa?

Urząd Marszałkowski w Krakowie wspomina o piciu głównych działaniach. Są to:

Działanie 1: Wprowadzenie kontroli poziomu emisji hałasu w porze nocnej – system „Quota Count”, uwzględniającego deklarowany poziom emisji hałasu statków powietrznych i liczbę operacji lotniczych.

Działanie 2: Wprowadzenie obowiązywania ciszy nocnej („core night”) od godziny 1:00 do 5:00.

Działanie 3: Obniżenie emisji do środowiska hałasu innych źródeł niż pochodzący z operacji lotniczych, poprzez stosowanie rozwiązań z zakresu akustyki technicznej (osłony, obudowy, ekrany) i zmniejszenie hałasu „źródła”, poprawę jakości sprzętu, instalacji i urządzeń związanych z funkcjonowaniem Portu oraz działania organizacyjne.

Działanie 4: Kontynuowanie przez Port programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców wewnątrz OOU, poprzez finansowanie poprawy izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych do poziomu zapewniającego warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń.

Działanie 5: Aktualizacja obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie analizy porealizacyjnej wynikającej z decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Gdzie składać uwagi i wnioski?

Uwagi i wnioski do projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmującego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice można składać do 31 grudnia br.

– na adres e-mail: powietrze@umwm.malopolska.pl

– pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

– ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWM w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska UMWM, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Dodatkowo, 17 grudnia o godzinie 17:00 w auli Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Mieczysława Medweckiego w Morawicy odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne.

fot. UMWM

Powiat krakowski - najnowsze informacje