czwartek, 29 października 2020 10:30

Powiat limanowski: W rejonie Szkoły Podstawowej w Zbludzy będzie bezpieczniej

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat limanowski: W rejonie Szkoły Podstawowej w Zbludzy będzie bezpieczniej

28 października Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Limanowski Agata Zięba podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym  JANDA  z Łostówki na realizację zadania pn: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica do dz. ew. 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwadniających drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza”.

Planowane wykonanie zadania  związane jest z poprawą bezpieczeństwa w  ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -Kamienica w  rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Zbludza. Zakres zadania będzie obejmował : przebudowę zjazdu do Szkoły , wykonanie chodnika wraz z zatoką   ( placem postojowym ) , uregulowanie spływu wód opadowych rowem przydrożnym , zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych jak i  przeniesienie istniejącego przystanku komunikacji publicznej.

Wartość wykonawcza zadania –  274.000,00 zł. brutto .

Powyższe zadanie realizowane będzie  w partnerstwie z Gminą Kamienica , która w ramach wzajemnych inicjatyw samorządowych współfinansować będzie w 50% kosztów zadania.

Rozpoczęcie robót ma nastąpić z początkiem listopad br.

inf./fot. Powiat Limanowski

Limanowa - najnowsze informacje