wtorek, 11 sierpnia 2020 09:23

Powiat myślenicki. Czy samorządowcy poprą koncepcję budowy kolei?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki. Czy samorządowcy poprą koncepcję budowy kolei?

W myślenickim magistracie odbyło się spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Myślenickiego zainicjowane przez burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetkę. Tematem rozmów było zgłoszenie do programu „Kolej+” budowy nowego połączenia kolejowego Kraków - Myślenice oraz udział finansowy samorządów w tym zadaniu.

Burmistrz Jarosław Szlachetka przedstawił wyniki opracowanej przez firmę IMS koncepcji z elementami studium wykonalności linii kolejowej łączącej Kraków z Myślenicami, mówiąc o możliwych wariantach budowy torów oraz o wniosku, który zostanie w najbliższym czasie złożony do programu „Kolej+”.

- Zgodnie z założeniami rządowego programu „Kolej+” składane wnioski mogą liczyć na sfinansowanie zadania w 85%, natomiast pozostała część musi być pokryta z własnych środków. Mam już zapewnienia o finansowaniu ze strony Województwa Małopolskiego, miasta Kraków, gmin Świątniki Górne i Siepraw, których bezpośrednio dotyczy budowa nowej linii kolejowej, ale inicjując spotkanie miałem na celu zwrócenie się także do lokalnych samorządowców o wyrażenie poparcia dla realizacji tej inwestycji oraz zadeklarowania wsparcia finansowego nowego połączenia kolejowego. Ta inwestycja rozwiąże problemy komunikacyjne nie tylko mieszkańców Gminy Myślenice, gmin położonych wzdłuż nowej linii, ale całego Powiatu Myślenickiego – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Konsultacje społeczne oraz głosy mieszkańców pokazują, że realizacja tego projektu jest potrzebna. Problemem dla mieszkańców powiatu myślenickiego jest transport samochodowy, który jest bardzo uciążliwy ze względu na korki na Zakopiance.

Powiat Myślenicki pomimo tego, że jest trzecim co do wielkości miastem w województwie, to nie posiada infrastruktury kolejowej.

Burmistrz Szlachetka przedstawił wstępne założenia co do przyszłej lokalizacji dworca kolejowego w Myślenicach, który miałby znajdować się w pobliżu estakady na Zakopiance. Jest to miejsce najbardziej optymalne dla mieszkańców pozostałych gmin powiatu myślenickiego, z którego sprawnie można przesiąść się z samochodu na szybką i bezpieczną kolej.

Co ważne, w przeciągu kilku lat w Krakowie mogą zostać wprowadzone ograniczenia wjazdu samochodów oraz busów do centrum, dlatego szybka kolej aglomeracyjna, która dojeżdżałaby do ścisłego centrum Krakowa jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Większość obecnych na spotkaniu samorządowców zdecydowanie poparło ideę budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Włodarze gmin podkreślali rosnące problemy z komunikacją zbiorową. Linia kolejowa w ich przekonaniu rozwiązałaby większość problemów związanych z przemieszczaniem się mieszkańców do Krakowa.

- Zauważyłem, że jedni z większym optymizmem, a inni z mniejszym podchodzą do możliwości budowy połączenia kolejowego z Myślenic do Krakowa. Gratuluję burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce zaangażowania i determinacji w tej sprawie, bo niedawno z przymrużeniem oka patrzono na ten projekt, a dziś każdy patrzy na to czy da się go zrealizować, jak to zrobić, za jakie pieniądze i w jakim czasie. Ostatnio często korzystam z transportu kolejowego i wiem, że to duży komfort, który rozwiązałby problem wielu samorządów oraz mieszkańców ziemi myślenickiej. Mamy dużą szansę na realizację tego projektu, ponieważ ośrodki decyzyjne sprzyjają tej sprawie i dlatego apeluję do wszystkich, aby z wiarą i zaangażowaniem poprzeć tę inicjatywę. To projekt, który może połączyć interes wszystkich i być wspólnym sukcesem – mówił Władysław Kurowski, poseł na Sejm RP.

W przedstawionym modelu finansowym tzw. wkłady własnego do programu „Kolej+” samorządy przeznaczałyby od 250 tys. zł. do 1 mln zł. rocznie przez osiem kolejnych lat. W sumie poszczególne samorządy przeznaczyłyby w tym okresie następujące kwoty:

  • Gmina Pcim, Tokarania, Lubień, Wiśniowa, Dobczyce, Sułkowice po 2 mln zł.,
  • Gmina Siepraw 4 mln zł.
  • Gmina Myślenice oraz Powiat Myślenicki po 8 mln zł.

Na chwilę obecną marszałek Województwa Małopolskiego zadeklarował na ten cel kwotę ok. 160 mln zł. a władze Miasta Krakowa 60 mln zł. Swój udział deklarują także władze Świątnik Górnych, Mogilan oraz Powiat Krakowski.

info i foto: UMiG Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje