poniedziałek, 30 września 2019 09:08

Powiat myślenicki: Najlepsi uczniowie nagrodzeni. Kto dostał statuetkę Prymusa?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat myślenicki: Najlepsi uczniowie nagrodzeni. Kto dostał statuetkę Prymusa?

Najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat myślenicki otrzymali statuetkę Prymusa.

Jak podaje Starostwo Powiatowe w Myślenicach, statuetkę Prymusa przyznano w trzech kategoriach: liceów, techników i branżowych szkół I stopnia (ZSZ). Głównym kryterium była średnia ocen oraz dodatkowe osiągnięcia uczniów.

W tym roku Nagrodę Statuetkę Prymusa otrzymali:

Karolina Kurek – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach w Myślenicach, średnia ocen 5,7 (liceum)
Edyta Pęcek – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach, ZSTE w Myślenicach, średnia ocen 5,54 (technikum)
Krzysztof Skrzeczek – ZSTE w Myślenicach, średnia ocen 5,33 (branżowa szkoła I stopnia)

Władze powiatu myślenickiego nagrodziły również wyróżniających się uczniów. Otrzymali oni dyplomy i nagrody rzeczowe. Wśród nich znaleźli się:

Karolina Kurek – ZSO Myślenicach
Grzegorz Mirek – ZSO w Myślenicach
Ignacy Buczek – ZSO w Myślenicach
Dawid Biały – ZSO w Myślenicach
Edyta Pęcek – ZSTE w Myślenicach
Konrad Zając – ZSTE w Myślenicach
Alicja Kudłacz – ZSTE w Myślenicach
Zuzanna Klimas – ZSZiO Lubin w Lubniu
Krzysztof Kaleta – ZSOiZ w Lubniu

– Zdobyte przez Was laury zostały poprzedzone ciężką pracą i znakomitymi wynikami w ciągu roku szkolnego, osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. My jesteśmy dumni z Was, bo to efekt procesu edukacyjnego, pracy naszych dyrektorów, wychowawców, nauczycieli pasjonatów, którzy wyłapują te diamenty, szlifują je. To również zasługa Waszych rodziców, wspierających Wasze kariery. Wierzę, że posiadając tak wszechstronne umiejętności, będziecie je nadal pogłębiać i rozwijać, że będziecie otwarci na nowe wyzwania. Sprzyja temu coraz lepsze wyposażenie naszych szkół i konsekwentne działania władz powiatu ukierunkowane na podnoszenie standardów kształcenia zawodowego i ogólnego młodzieży – podkreślił starosta Józef Tomal.

Myślenice - najnowsze informacje