poniedziałek, 9 listopada 2020 09:22

Powiat myślenicki. Szkoły średnie otrzymały dofinansowanie - na co?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki. Szkoły średnie otrzymały dofinansowanie - na co?

Powiat myślenicki otrzymał środki dla wszystkich szkół ponadpodstawowych w ramach programu "Aktywna tablica". Placówki otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

Powiat Myślenicki z sukcesem otrzymał środki na szkół w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu nasze szkoły zyskają nowoczesne pomoce dydaktyczne, umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, przyczyniając się do większego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji. Powiat Myślenicki stawia na nowoczesną edukację z wykorzystaniem takich narzędzi – mówi starosta Józef Tomal.

Pomoce dydaktyczne w postaci:

  • 47 laptopów,
  • 8 interaktywnych monitorów dotykowych (55 cali),
  • 4 projektory,

otrzyma 12 typów szkół, wchodzących w skład zespołów szkół:

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Myślenicach:

·         Technikum Nr 1 w Myślenicach

·         Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Myślenicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach:

·         I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

Zespół Szkół w Dobczycach:

·         Technikum Nr 1 w Dobczycach

·         Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Dobczycach

·         I Liceum Ogólnokształcące w Dobczycach

Zespół Szkół w Myślenicach:

·         Technikum Nr 2 w Myślenicach

·         IV Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach:

·         Branżowa Szkoła I Stopnia im. Wojska Polskiego w Sułkowicach

·         Technikum im. Karola Wojtyły w Sułkowicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu:

·         Branżowa Szkoła I Stopnia w Lubniu

·         Technikum w Lubniu

- Po raz kolejny aplikowaliśmy skutecznie o środki finansowe dla naszych szkół. Nowoczesne szkolnictwo, wspierające innowacyjny model nauczania z wykorzystaniem nowych technologii jest priorytetem Powiatu Myślenickiego. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne  niewątpliwie wpłynie na poszerzenie wiedzy i umiejętności  uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych, dając im lepsze perspektywy w nowoczesnym rynku pracy dodaje wicestarosta Rafał Kudas.

Wartość całego zadania wyniesie 209 800 zł. Program finansowany jest w 80 % z budżetu Państwa, przy 20 % wkładzie własnym powiatu, który wynosi ponad 41 tysięcy złotych.

info: powiat myślenicki   foto: ZSTE Myślenice

Powiat myślenicki. Szkoły podstawowe w gminie Lubień zyskały nowy sprzęt
W ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Lubień otrzymała kolejne środki finansowe na zakup mobilnego sprzętu komputerowego dla szkół. Z otrzymanej kwoty 105 000,00 zł. zakupionych zostało 51 szt. nowych laptopów…

Myślenice - najnowsze informacje