wtorek, 12 stycznia 2021 11:00

Powiat myślenicki. Wyremontowano kolejne drogi. Gdzie?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki. Wyremontowano kolejne drogi. Gdzie?

Dobiegła końca rozpoczęta w minionym roku inwestycja powiatu myślenickiego. Przebudowane zostały dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw.

Łączny zrealizowany zakres robót objął wykonanie: nawierzchni jezdni na długości 1,66 km, chodnika na odcinku 1,45 km, pobocza - 1,87 km, odwodnienie drogi - 1,38 km. W celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania w Sieprawiu powstało przejście dla pieszych z wyspą tzw. azylem.

Koszt inwestycji wyniósł: 2 374 385,88 zł, z czego 1 187 192 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała kwota to środki z budżetu powiatu.

W ramach kolejnego etapu prac przeprowadzonych w tym rejonie, wyremontowano odcinek drogi powiatowej. Stanowi on uzupełnienie pomiędzy przebudowanymi skrzyżowaniami z odcinkami drogi powiatowej w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw.

Zakres prac remontowych obejmował:

  • budowę nawierzchni jezdni blisko 1,85 km,
  • budowę chodnika - 0,11 km,
  • budowę odwodnienia drogi - 3,35 km,
  • budowę pobocza - 3,35 km.

Wartość robót wyniosła: 1 374 549,23 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 687 274 zł. Pozostała kwota to środki z budżetu powiatu.

Łączny koszt ww. inwestycji drogowych w Krzyszkowicach i Sieprawiu wynosi: 3 748 935,11 zł.

Zakończyliśmy jedne z najważniejszych  inwestycji drogowych służących poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Myślenice i gminy Siepraw oraz Powiatu Myślenickiego. Zrealizowana dwuetapowa, komplementarna inwestycja; przebudowane odcinki dróg powiatowych, nowe skrzyżowania w Krzyszkowicach  i Sieprawiu usprawnią przejazd, podniosą komfort jazdy użytkowników ruchu drogowego i zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki skutecznemu sięgnięciu Powiatu po środki z Funduszu Dróg Samorządowych - powiedział starosta Józef Tomal.

Naprawiony przepust w ciągu drogi powiatowej w Węglówce

Zakończyły się również prace związane z naprawą przepustu pod drogą powiatową w Węglówce w gminie Wiśniowa. Przepust ucierpiał w lecie ubiegłego roku w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych. Wyremontowano przepust ramowy 3x2 m, od strony wlotu i wylotu zostały wykonane umocnienia koryta cieku, odtworzono konstrukcję jezdni, poboczy oraz zamontowano stalowe bariery energochłonne.

Całkowita wartość  robót wyniosła 295 tys. zł, w tym 150 tys.zł  stanowi dotacja celowa na usuwanie skutków nawalnych deszczy, przekazana z budżetu Województwa Małopolskiego.

Konsekwentnie remontujemy obiekty infrastruktury drogowej uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych. Priorytetowo traktujemy inwestycje na drogach, mostach i przepustach, które były w złym stanie technicznym lub zostały uszkodzone w wyniku powodzi lub ulewnych deszczy. Kierujemy na ten cel środki z budżetu Powiatu, a pozyskane dotacje i środki zewnętrzne, wspierają zakres prowadzonych prac drogowych - podkreślił wicestarosta Rafał Kudas.

info i foto: powiat myślenicki

Myślenice - najnowsze informacje