wtorek, 15 grudnia 2020 13:38

Powiat oświęcimski. Umowa podpisana! Ul. Nowowiejska w Gorzowie będzie remontowana

Autor Wiktoria Mitura
Powiat oświęcimski. Umowa podpisana! Ul. Nowowiejska w Gorzowie będzie remontowana

Dziś w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu została podpisana umowa z wykonawcą przebudowy drogi powiatowej 1900 K ul. Nowowiejska w Gorzowie (Gm. Chełmek). Zmodernizowany zostanie ponad 900-metrowy odcinek traktu.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem powiatowy trakt – na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską (DP nr 1808K) do skrzyżowania z ul. Krakowską (DP nr 1809K), z wyłączeniem terenów kolejowych zamkniętych.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się:

  • budowę chodnika i sieci kanalizacji deszczowej,
  • wymianę konstrukcji jezdni na odcinku 125 mb,
  • przebudowę pobocza i zjazdów oraz remont zjazdów.

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Przewidziano również doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowowiejskiej – przy skrzyżowaniu z ul. Oświęcimską – oświetleniem ledowym solarnym wraz z lampą pulsacyjną i obustronnym znakiem D-6

Na mocy podpisanej umowy zadanie zrealizuje Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa.

Wartość umowna robót budowlanych została określona na blisko 1,3 mln zł. Zadanie jest finansowane z trzech źródeł – z budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Chełmek oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Finisz robót jest planowany na koniec sierpnia 2021 r.

info i foto: powiat oświęcimski

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje