czwartek, 1 października 2020 11:37

Powiat proszowicki. Znamy termin wyborów uzupełniających w Radziemicach

Autor Wiktoria Mitura
Powiat proszowicki. Znamy termin wyborów uzupełniających w Radziemicach

Radny gminy Radziemice utracił swój mandat, dlatego też konieczne było zorganizowanie wyborów uzupełniających, które odbędą się 13 grudnia b.r.

13 grudnia 2020 roku - taki termin określono w zarządzeniu Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziemice.

Jak pisaliśmy tydzień temu, Komisarz Wyborczy w Krakowie II 22 września wydał obwieszczenie o wygaśnięciu mandatu radnego Jana S. Od tego dnia liczy się 3-miesięczny ww. termin.

Były radny został skazany za przestępstwo umyślne. Komisarz Wyborczy stwierdził, że w związku z utratą prawa wybieralności nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego. O sprawie pisaliśmy tutaj:

Powiat proszowicki. Będą wybory w Radziemicach. Radny skazany za przestępstwo
Radny gminy Radziemice Jan S. został skazany za przestępstwo umyślne. To spowodowało utratę mandatu. Daty wyborów jeszcze nie wyznaczono, ale odbędą się na pewno w tym roku. 22 września Komisarz Wyborczy w Krakowie opublikował obwieszczenie. Stwierdził on, że w związku z utratą prawa wybieralności …

Jak przebiega procedura zorganizowania wyborów uzupełniających w przypadku wygaśnięcia mandatu?

"Komisarz wyborczy przesyła wojewodzie obwieszczenie o wygaśnięciu mandatu radnego. Następnie wojewoda z komisarzem wyborczym uzgadnia kalendarz wyborczy. Po uzgodnieniu kalendarza wojewoda zarządzeniem zarządza wybory uzupełniające. Załącznikiem do tego zarządzenia jest kalendarz wyborczy. Do 2 dni od dnia podpisania, zarządzenie (z kalendarzem wyborczym) zostaje opublikowane w dzienniku urzędowym województwa oraz podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy" – o tym informuje nas Biuro Wojewody Małopolskiego.

Proszowice - najnowsze informacje