piątek, 21 maja 2021 10:27

Powołano stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny

Autor Aleksandra Tokarz
Powołano stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny

20 maja w AstroCentrum w Chełmcu odbyło się uroczyste spotkanie, którego efektem było powołanie stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny.

Prezydent Miasta Nowy Sącz oraz burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu nowosądeckiego spotkali się wczoraj w sprawie utworzenia stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny. Efektem spotkania było podjęcie uchwały założycielskiej nowego stowarzyszenia oraz wybranie członków zarządu i komisji rewizyjnej.

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny to podmiot który z nowego okresu programowania funduszy unijnych na lata 2021 – 2027 będzie mógł otrzymać środki finansowe w ramach 4 celów tematycznych:

  • Rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
  • Poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym;
  • Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym;
  • Wsparcie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.
W sądeckim ratuszu też szczepią. W jaki sposób się zgłosić?
Wiadomości Nowy Sącz. Koronawirus. Szczepienia w sądeckim ratuszu. Jak się zgłosić?

Zgodnie ze statutem, prezesem zarządu został prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. W skład zarządu weszli również burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wójt gminy Łącko Jan Dziedzina, wójt gminy Łabowa Marta Słaby, a także wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.

W komisji rewizyjnej znaleźli się wójt gminy Rytro Jan Kotarba, wójt gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa oraz wójt gminy Grybów Jacek Migacz.

fot. UG Chełmiec

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje