niedziela, 17 maja 2020 12:00

Powstał Zespół ds. Kobiet przy burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice

Autor Manuel Langer
Powstał Zespół ds. Kobiet przy burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice

Przy okazji tegorocznego  Dnia Kobiet burmistrz Jarosław Szlachetka poinformował o powołaniu  zespołu do spraw kobiet pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy  burmistrzu Miasta i Gminy w Myślenicach. Na dzień dzisiejszy znany jest  już jego pełny skład.

- W odpowiedzi na ogłoszony  nabór do Zespołu ds. Kobiet wpłynęło 18 zgłoszeń kandydatek, spośród  których wybrano siedmioosobowy zespół. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza  spotkania będą odbywać się co najmniej raz na kwartał, a podczas  pierwszego spotkania zostanie wybrana przewodnicząca zespołu. Członkinie  Zespołu ds. Kobiet mogą działać z własnej inicjatywy lub na wniosek  burmistrza, a ich główne cele to inicjowanie, współorganizowanie i  wspieranie akcji oraz imprez o charakterze społecznym, współpraca z  innymi podmiotami i stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym kobiet,  monitorowanie działań gminy pod kątem realizowania polityki rodzinnej i  społecznej, a także diagnozowanie sytuacji oraz analiza polityki gminy  pod względem oczekiwań i potrzeb kobiet – wyjaśnia Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
- To kolejny postulat mieszkańców,  który spełniamy jako władze samorządowe. Cieszę się, że zgodnie z  oczekiwaniami Pań powstał taki zespół doradczy. Członkiniom życzę wielu  ciekawych pomysłów oraz liczę na rozsądne i cenne doradztwo w sprawach,  które będą istotne dla mieszkanek naszej gminy – powiedział Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Na podstawie § 1) ust. 5 Zarządzenia nr  41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 6 marca 2020 r. ws.  utworzenia Zespołu Do Spraw Kobiet przy Burmistrzu Miasta i Gminy  Myślenice powołano  na członkinie Zespołu Do Spraw Kobiet następujące  osoby:

  • Bylica Barbara
  • Chudzik–Zięba Dorota
  • Gorzelany–Dziadkowiec Magdalena
  • Kobiałka Bożena
  • Łabędź Janina
  • Miszczak Małgorzata
  • Wincenciak–Walas Ewa

Info/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje