niedziela, 11 sierpnia 2019 08:53

Pracowite wakacje miechowskich drogowców

Autor Marzena Gitler
Pracowite wakacje miechowskich drogowców

Sezon wakacyjny to czas wytężonej pracy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie. Wciąż trwają prace nad likwidacją namulisk powstałych na drogach powiatowych w wyniku intensywnych opadów deszczu. Postępom prac w poniedziałek 29 lipca przyglądał się wicestarosta Paweł Osikowski z dyrektorem ZDP Romanem Suchoniem.

Tego dnia drogowcy z Zarządu usuwali namuliska na drodze powiatowej w Falniowie w gminie Miechów. Pomagał im w tym wydatnie sprzęt którym dysponują. Znakomicie się sprawdza zakupiony w bieżącym roku uniwersalny pojazd specjalistyczny Mercedes Unimog. Samochód ten służy nie tylko do koszenia rowów i poboczy. Sprawdza się także w odwózce ziemi zbieranej przez koparko-ładowarkę. „Unimog” będzie również wykorzystywany zimą do odśnieżania.

Oprócz bieżącego utrzymania dróg, realizowane są ich przebudowy. Zaawansowany stan mają prace w ramach zadania finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego tj. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr do drogi powiatowej nr 1217K w m. Wielka Wieś, dł. ok. 1,815 km i przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło, na odcinku Wielka Wieś - Książ Mały - Moczydło, dł. ok. 7,733 km.” To zadanie to ma się zakończyć 8 września 2020 roku.
Rozpoczęły się również roboty na drodze powiatowej w Przybysławicach w gminie Kozłów na odcinku długości 4,7 km. Zadanie to realizowane jest przez powiat miechowski z udziałem samorządu kozłowskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inf. i foto: Powiat Miechowski

Miechów - najnowsze informacje