wtorek, 26 lutego 2019 14:32

Pracownicy branży turystycznej lepiej wyszkoleni, a jakość usług wyższa - władze wojewódzkie wdrażają nowy system

Autor Manuel Langer
Pracownicy branży turystycznej lepiej wyszkoleni, a jakość usług wyższa - władze wojewódzkie wdrażają nowy system

Zintegrowany System Kwalifikacji wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ma sprawić, że branża turystyczna w Krakowie będzie jeszcze bardziej dynamicznie się rozwijać, a usługi będą wyższej jakości. Czy oznacza to, że i pracownicy zarobią więcej?

Wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. System wspiera weryfikację umiejętności, które nabywamy przez całe życie – także podczas samodzielnej nauki poza szkołą czy uczelnią. Twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści dla pracowników i pracodawców w województwie małopolskim.

ZSK ma stworzyć nowe możliwości rozwoju zawodowego i uzupełnić istniejące na rynku luki kompetencyjne. Jest to rozwiązanie systemowe, które umożliwi Polakom lepsze wykorzystywanie posiadanej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz zwiększy ich szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Co ważne, przekrój kwalifikacji, które pojawią się w systemie – czyli zakres umiejętności i wiedzy, jaką można będzie potwierdzić i otrzymać certyfikat, będzie bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych z punktu widzenia regionu województwa małopolskiego.

W Małopolsce gospodarka w dużej mierze koncentruje się na rozwoju turystyki. Wykorzystujemy piękno i znaczenie historyczne regionu, aby odpowiadać na bieżące potrzeby rynku – mówi Ewa Nieć, Doradca Regionalny ZSK. –System jest różnorodny i  może być on skutecznie implementowany w regionach -są to jego niepodważalne atuty – dodaje. Do każdego z województw przyporządkowani są regionalni doradcy, których zadaniem jest upowszechnianie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na gruncie lokalnym. Są to osoby, które służą pomocą potencjalnym pracownikom, pracodawcom oraz organizacjom branżowym. Eksperci udzielają informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, sposobu jego działania, a także kroków, jakie należy podjąć, by zaangażować się w jego rozbudowę. Jest to możliwe podczas spotkań w siedzibie interesariusza.

Ideą przyświecającą wielu rozwiązaniom obecnym w ZSK jest przekonanie, że warto uczyć się przez całe życie oraz korzystać z nabytych w ten sposób kompetencji na polu zawodowym. Dzięki ZSK wiedza zdobyta podczas samodzielnej nauki czy szkoleń będzie już nie tylko powodem do wewnętrznej satysfakcji, ale także realnym atutem podczas procesu rekrutacyjnego.

W powstawanie ZSK zaangażowani są reprezentacji poszczególnych branż, po to aby system nie funkcjonował w oderwaniu od realiów rynku. Prace nad jego rozwojem odbywają się zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym.

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych), czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć, żeby uzyskać formalne potwierdzenie dla takiej kwalifikacji i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także właściwy poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce stają się więc rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Zintegrowany System Kwalifikacji pozwala nam się stać bardziej konkurencyjnymi. Obecnie pracownik musi być elastyczny, bo sytuacja na rynku pracy będzie wymagała od niego częstego przekwalifikowywania się. ZSK pozwala na potwierdzenie tego, co już umiemy, jakie mamy kompetencje – także te, które zdobywamy poza szkołą. Z tym certyfikatem samodzielnie nabyte umiejętności są wiarygodne – mówi Anna Kida, Doradca Regionalny ZSK.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Konkurencyjność firm w wielu branżach opiera się w dużej mierze na kwalifikacjach i profesjonalizmie kadry pracowniczej. W tym kontekście kluczowe jest perfekcyjne zbudowanie zespołu – tak, by składał się z pracowników profesjonalnych i efektywnych, o odpowiednim doświadczeniu i umiejętnościach.

Odpowiedzią jest ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie, dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje kompetentny, dobrze dobrany zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na efektywną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie −  konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, potwierdzając formalnie swoje umiejętności stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem – certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji. Po drugie, dzisiejszy rynek pracy wymaga elastyczności – istnieje konieczność dostosowywania swoich kwalifikacji do jego potrzeb. Niektóre zawody zamierają, powstają inne, a dużą część kompetencji z nimi związanych nabywamy samodzielnie – brakuje nam więc formalnego potwierdzenia naszych umiejętności. Po trzecie, dzięki posiadaniu certyfikatu pracownik staje się bardziej pewny siebie, chętniej aktywizuje się na rynku pracy. Jest świadom, że jego wiedza ma wymiar realny i mierzalny.

Włącz się w tworzenie systemu!

Prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce prowadzone są przez Instytutu Badań Edukacyjnych w stałej współpracy z partnerami społecznymi, których opinie mają istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK. Więcej informacji: https://www.kwalifikacje.edu.pl/

Doradcy regionalni– Małopolskie:

Anna Kida

Tel.: +48 573 444 572
e-mail: a.kida@ibe.edu.pl

Ewa Nieć

Tel.: +48 573 444 573
e-mail: e.niec@ibe.edu.pl

Info: UMWM

Kraków

Kraków - najnowsze informacje