poniedziałek, 24 stycznia 2022 05:12

Prawie 3 mln zł dla strażaków z powiatu wadowickiego. Będzie bezpieczniej!

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Prawie 3 mln zł dla strażaków z powiatu wadowickiego. Będzie bezpieczniej!

Dzisiejsze wydarzenie to kolejny przykład harmonijnego współdziałania na rzecz dobra straży a przede wszystkim – na rzecz dobra naszych mieszkańców. Jestem pewny, że auta, które dziś trafiają do Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz do OSP w Andrychowie, Choczni, Mucharzu i Przytkowicach sprawią, że nasi strażacy będą mogli jeszcze szybciej docierać do miejsc, w których są potrzebni i jeszcze lepiej służyć mieszkańcom powiatu – mówił starosta Eugeniusz Kurdas po zakończeniu uroczystego apelu, podczas którego przekazano samochody pożarnicze dla państwowej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

17 stycznia w ceremonii zorganizowanej w Komendzie Powiatowej PSP oprócz strażaków zawodowych i członków OSP wzięli udział goście, wśród których byli m.in. posłowie na Sejm RP: Filip Kaczyński, Marek Polak, Krzysztof Kozik, senator RP Andrzej Pająk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski, a także samorządowcy z terenu powiatu. Powiat Wadowicki na wydarzeniu obok starosty E. Kurdasa reprezentowały przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz wicestarosta Beata Smolec.

Drodzy strażacy, niezależnie od tego czy grzmi, czy pada deszcz, czy sypie śnieg czy jest wichura zawsze jako obywatele możemy na Was liczyć. Przekazania sprzętu to jednak tylko pięćdziesiąt procent sukcesu. Drugie pięćdziesiąt procent to są strażacy zawodowi, to są druhowie, którzy o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc

– mówił podczas uroczystości wojewoda Łukasz Kmita.

W ramach dotacji z budżetu państwa strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach otrzymali lekki samochód kwatermistrzowski oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ratownictwa technicznego, który będzie służył w andrychowskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Dzięki temu – na mocy decyzji małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – można było używane dotychczas całkowicie sprawne pojazdy przekazać do ochotniczych straży pożarnych. OSP Andrychów otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy a OSP Chocznia – lekki pojazd kwatermistrzowski.

Ponadto w ramach ubiegłorocznych dotacji z budżetu państwa (w części na działanie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) a także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, marszałka województwa małopolskiego, gmin Kalwaria Zebrzydowska i Mucharz a także Powiatu Wadowickiego zakupiono nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który otrzymała OSP w Przytkowicach oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Mucharzu.

W sumie na wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu trafiło 17 stycznia sześć pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Ich wartość to 2 859 184 zł.

Bardzo dziękuję parlamentarzystom Ziemi Małopolskiej, samorządowcom, Panu Wojewodzie za to, że dofinansowania płyną zarówno do jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i ochotniczych straży. Nie ma nowoczesnego ratownictwa bez nowoczesnego wyposażenia. Każda złotówka zainwestowana na ten cel, to inwestycja w bezpieczeństwo, to inwestycja w spokój i wsparcie w każdej trudnej chwili naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo wszystkim, szczególnie druhom-ochotnikom powiatu wadowickiego, że zawsze mogę na Was liczyć

– podsumowywał małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek.

Dodatkowym miłym akcentem uroczystości było wręczenie przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji srebrnej odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” strażakowi andrychowskiej JRG st. ogn. Dariuszowi Wołkowi. Podniosłą chwilą było także poświęcenie nowo pozyskanych pojazdów przez kapelana małopolskich strażaków ks. bryg. Władysława Kuliga.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje