wtorek, 11 sierpnia 2020 13:49

Proszowice. Czy Grzegorz Cichy otrzymał wotum zaufania?

Autor Wiktoria Mitura
Proszowice. Czy Grzegorz Cichy otrzymał wotum zaufania?

Dziś odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Proszowicach. Podczas niej głosowano nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta – Grzegorzowi Cichemu oraz absolutorium. Jakie były wyniki?

Podczas dzisiejszej XXII sesji Rady Miejskiej odbyło się ważne dla burmistrza głosowanie. Rada Miasta niemalże jednogłośnie udzieliła wotum zaufania obecnemu burmistrzowi Proszowic.

Jak rozkładały się głosy?

Burmistrz Grzegorz Cichy otrzymał 11 głosów za udzieleniem wotum zaufania, głosów przeciw nie było żadnych. Dwóch członków rady wstrzymało się od głosu oraz dwóch było nieobecnych.

Burmistrz Proszowic uzyskał również absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2019.

foto: XXII sesja Rady Miejskiej w Proszowicach

Proszowice - najnowsze informacje