wtorek, 3 grudnia 2019 09:22

Proszowice: Dodatkowe prace remontowe przy drogach gminnych

Autor Manuel Langer
Proszowice: Dodatkowe prace remontowe przy drogach gminnych

Na zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Grzegorza Cichego wykonano prace remontowe przy drogach gminnych, które zostały uszkodzone w czasie tegorocznych powodzi:

- zabezpieczono skarpę drogową w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Jakubowice. Zakres prac obejmował oczyszczenie pobocza i terenu w pasie drogowym, umocnienie powierzchni skarpy prefabrykowanymi elementami ażurowymi oraz przełożenie istniejącego ścieku. Koszt prac wyniósł 13 123,47 zł

- wykonano remont dwóch przepustów w ciągu rowu drogowego, drogi gminnej nr 160294K Przezwody Hektary, gdzie uszkodzone były głowice betonowe. Koszt prac wyniósł 5 751,15 zł

- wykonano remont przepustu drogi gminnej nr 160248K Klimontów-Teresin oraz remont przepustu w ciągu rowu drogowego drogi gminnej nr 160271K Makocice przez wieś. Zakres prac obejmował remont głowic betonowych, poprawę kręgów betonowych, odtworzenie konstrukcji nawierzchni oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Ponad to umocniono skarpę i dno rowu drogowego drogi gminnej nr 160262K Kowary-Klimontów. Koszt prac wyniósł 5 658,22 zł.

Wykonawcą zadań była firma KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J z siedzibą w Proszowicach.

Info/foto: UMiGP, Joanna Łękas

Proszowice - najnowsze informacje