piątek, 27 sierpnia 2021 06:52

W piątek kolejna blokada w Małopolsce. Protestować będą przeciwnicy „Sądeczanki”

Autor Aleksandra Tokarz
W piątek kolejna blokada w Małopolsce. Protestować będą przeciwnicy „Sądeczanki”

Na posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przyjęto do dalszego procedowania trzy warianty przebiegu DK 75, czyli tzw. Sądeczanki. Wobec rekomendowanego przebiegu nowego połączenia Brzeska z Nowym Sączem będą protestować mieszkańcy Gnojnika. W najbliższy piątek zablokują drogę.

Do dalszego procedowania przyjęto trzy warianty - C jako wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym, A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższą ocenę w kryterium społecznym - samorządowym oraz wariant F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.

Zarówno wariant C i F miałby przebiegać przez gminę Gnojnik. Z tym nie zgadzają się zarówno mieszkańcy, jak i władze. W związku z tym, na najbliższy piątek, 27 sierpnia, zaplanowano blokadę DK75 na przejściach dla pieszych w Gnojniku (w km 24+300 DK75). Utrudnień można spodziewać się tam w godzinach od 15 do 17.

- Protestujący, to osoby, które nie zgadzają się na budowę drogi DK75 tzw. Sądeczanki w wariancie C i F (wariant przebiegający przez gminę Gnojnik). Z informacji jakie otrzymaliśmy, szacuje się, iż w zgromadzeniu weźmie udział ok. 150 osób - informuje Monika Skrzydlewska z GDDKiA w Krakowie.

Uczestnicy planują blokowanie przejścia dla pieszych z czasowymi przerwami na przejazd pojazdów. Należy spodziewać się znacznego spowolnienia ruchu – szczególnie, iż są to godziny szczytu.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym zostało zgłoszone w Urzędzie Gminy Gnojnik.

Przypomnijmy, nowe połączenie Brzeska i Nowego Sącza ma być drogą klasy GP z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu o długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów.

Według informacji przekazywanych przez inwestora rozpoczęcie postępowania na projekt i budowę przewidywane jest w 2023 roku, natomiast realizacja prac od roku 2026.

Warianty przebiegu DK75 / fot. GDDKiA Kraków
Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje