piątek, 6 września 2019 14:15

Przed Parlamentem - budżet na 2020 rok i perspektywa finansowa 2021-2027

Autor Bernard Szwabowski
Przed Parlamentem - budżet na 2020 rok i perspektywa finansowa 2021-2027

Na rozpoczynającej się 16 września sesji plenarnej Parlament Europejski zajmie się m.in. projektem unijnego budżetu na 2020 rok. Stanowisko Rady UE przedstawi europosłom sekretarz stanu w fińskim ministerstwie finansów Kimmo Tiilikainen. 23 października Parlament ma przyjąć ewentualne poprawki do tego stanowiska.

Następny etap to 3-tygodniowe postępowanie pojednawcze, które rozpocznie się 29 października i zakończy 18 listopada. Ma ono służyć porozumieniu się Rady i Parlamentu w sprawie budżetu UE na 2020 rok.

W międzyczasie PE będzie przyjmował proponowane przez Radę i parlamentarną komisję budżetową projekty korygujące budżet na 2019 r. Przewidują one uwzględnienie nadwyżki w wysokości 1,8 mld euro powstałej w wyniku realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz zasilenie 100 milionami euro programów Horyzont 2020 i Erasmus Plus. Ponadto zarezerwowano 293,6 mln euro na pomoc finansową dla Włoch, Rumunii i Austrii po klęskach żywiołowych, które dotknęły te państwa w 2018 roku.

Jeśli chodzi o budżet na 2020 rok, to Rada UE opowiedziała się, by nadal koncentrował się on na wzmacnianiu europejskiej gospodarki i zwiększaniu jej konkurencyjności. Wśród priorytetów znalazły się też: zapewnienie dostatecznych środków na migrację i ochronę granic zewnętrznych UE, wzmacnianie ochrony ludności, przeciwdziałanie zmianie klimatu oraz przeznaczenie odpowiednich środków na działania zewnętrzne zgodne ze strategicznymi interesami UE.

Zgodnie z tymi priorytetami proponuje się dofinansowanie programów z działu „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, które miałyby otrzymać 24,0 mld euro, czyli o 2,72 proc. więcej niż w tym roku. Do tego doszłyby środki przeznaczone na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, w wysokości 58,5 mld euro, co stanowi wzrost o 2,23 proc. Skorzystają z tego wzrostu m.in. program Horyzont 2020, europejskie systemy nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo, energetyczna część instrumentu „Łącząc Europę”, Erasmus Plus oraz europejski program rozwoju przemysłu obronnego.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i migrację, budżet UE na 2020 rok będzie nadal wspierał państwa członkowskie i unijne działania wprowadzone w ostatnich kilku latach. Dodatkowe środki zarezerwowano na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex (101,4 mln euro, o 32,4 proc. więcej niż w tym roku). Są one niezbędne, by do roku 2027 mógł powstać stały korpus liczący 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej.

Ogółem budżet 2020 obejmuje kwotę 166,8 mld euro w zobowiązaniach i 153,1 mld euro w płatnościach, co oznacza wzrost zobowiązań o 0,6 proc., a płatności o 3,3 proc.

Korekty na ten rok i projekt budżetu na rok przyszły będą dla europarlamentarzystów swego rodzaju wprawką przed negocjacjami dotyczącymi perspektywy finansowej 2021-2027, które z uwagi na brexit i deklaracje głównych płatników zapowiadają się wyjątkowo burzliwie.

woj/

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje